Tarihi değiştiren zafer: İstanbul’un fethi…

  Milattan önceki dönemlerden beri birçok kez denendi; ama, yalnız 21 yaşındaki o Osmanlı ulaşabildi bu hayale. Bir çağı kapatıp başka bir çağı açan ve diğerlerinin aksine başarıyla sonuçlanan kuşatma işte tam bugün yapıldı.

  Peki nedir bu efsanenin ardındaki hikaye? Neydi İstanbul’un fethinin sırrı? Tarihi ne yönde değiştirdi?

  Tarihi değiştiren zafer: İstanbul'un fethi... - ottomancanon 1453 d - Tarihi değiştiren zafer: İstanbul’un fethi… - ottomancanon 1453 d - Tarihi değiştiren zafer: İstanbul’un fethi…SURLARI YIKAN TOPLARIN PLANINI ‘FATİH’ BİZZAT HAZIRLADI

  1453 yılı 23 Mart’ta ordusuyla Edirne’denhareket eden Sultan II. Mehmet, İstanbulsurlarını yıkacak büyüklükteki topların planını bizzat kendisi hazırlayarak, o zamana kadar yapılantoplardan çok daha büyük toplar döktürdü.

  Büyük dahinin balistik hesaplarını bizzat kendisinin yaptığı, yaklaşık 17 ton bakır kullanılarak dökülen ve 1,5 ton ağırlığındaki mermileri 1000 metre uzağa atabilen toplara “Şahi” adı veriliyordu.

  Fetih için kapsamlı bir plan yapan Sultan II. Mehmet, Bizans’a denizden gelebilecek yardımıönlemek amacıyla Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli hisarını yaptırdı. Bizans’a Balkanlardan gelebilecek muhtemel Haçlı yardımını önlemek için sınır boylarına akıncı birlikleri gönderdi.

  Kuşatma 6 Nisan’da başladı. İstanbul’u fetih için 80.000 ile 200.000 arası değişen bir ordu ileİstanbul’a hareket eden II. Mehmet, uzunluğu 22,5 km.yi bulan dönemin en güçlü surları ile mücadele etti.

  Tarihi değiştiren zafer: İstanbul'un fethi... - 1200168064 d - Tarihi değiştiren zafer: İstanbul’un fethi… - 1200168064 d - Tarihi değiştiren zafer: İstanbul’un fethi…KENTİ TAŞLA ÖRDÜLER; OSMANLI ORDUSU YİNE DE GİRDİ

  Bizans’ın Haliç’e zincir germesiyle ve kentin kapılarını taşlarla örerek kapamasıyla, Osmanlılar, başta şehre giremedi. İşte burada Sultan II. Mehmet’in kıvrak zekası devreye girdi.

  Haliç’e girmeden İstanbul’un fethedilmeyeceğini anlayan Sultan II.Mehmet, Tophane’den Kasımpaşa’ya kadar kızaklar döşetti.

  Gemilerin, kızakların üzerinden kaydırılabilmesi için, Galata Cenevizlilerinden zeytinyağı, domuzyağı vesade yağ alınarak kızaklar yağlandı. 21-22 Nisan gecesi 67 parça Osmanlı gemisi bu kızaklardan kaydırılarak Haliç’e indirildi. Haliç’e yağlı kızaklarla indirdiği gemilerle surlara saldırdı.

  PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜJDESİNE NAİL OLDU

  Bizans başkenti “Konstantinopolis”, 54 gün süren kuşatmayla 29 Mayıs’ta Osmanlı topraklarına geçti. İşte bu günden sonra Fatih ünvanını alan, Sultan II. Mehmed Han aslında sadece bir Fatih değil, müthiş keşifler sahibi bir dehaydı.

  Peygamber Efendimizin ‘İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir’ sözlerini gerçekleştirebilmek için öncelikle zekasını ortaya koydu Sultan II Mehmet.

  18 Nisan’da İstanbul adaları alındı. 22 Nisan gecesi Türk donanması karadan Haliç’e indirildi ve son olarak 29 Mayıs sabahı yapılan taarruzla, yirmi sekiz defa kuşatılan İstanbul, Osmanlı topraklarına katılmış oldu.

  29 Mayıs 1453 sabahı, şafak sökmeden önce başlayan top atışlarıyla surlar sarsılıyor, mehter takımı İstanbul semalarını inletiyordu. Bugün büyük bir gündü.

  “Şahî” adlı büyük top bugün Topkapı denilen yerdeydi. Fatih’in keşfi olan geliştirilmiş havan topları, Beyoğlu sırtları ve Galata surlarından aşırtma atışlarla Haliç’teki düşman gemilerini batırmaya başlamıştı.

  Tarihi değiştiren zafer: İstanbul'un fethi... - istanbulunfethitm8sm5 d - Tarihi değiştiren zafer: İstanbul’un fethi… - istanbulunfethitm8sm5 d - Tarihi değiştiren zafer: İstanbul’un fethi…FETHEDİLMESİ ZOR ŞEHİR “CONSTANTINOPLE” (KONSTANTİNOPOLİS)

  Karadeniz  ile Ege’yi birbirine bağlayan deniz yolu üzerinde kurulu olanİstanbul, günümüzde olduğu gibi o zamanlar da oldukça önemli bir şehirdi.

  1453 yılına kadar farklı zamanlarda, birçok farklı millet ve medeniyet tarafından defalarca kuşatılmışsa da, gerek Bizans’ın sahip olduğu Rum ateşi (grejuva), gerekse şehrin o zamanlar için aşılamaz olarak görülen surları, bu fetih hareketlerini başarısız kılmıştı.

  AÇIK UNUTULAN KAPI HİKAYESİ

  Batılı tarihçi ve edebiyatçıların bazıları İstanbul’un fethinin son safhasını şu şekilde anlatır: “Surların arasında dolaşan birkaç Türk askeri Edirnekapı ile Eğrikapı arasında bulunan Kerkoporta (Cambazhâne) denilen yayalara ayrılmış küçük kapılardan birisinin aklın alamayacağı bir unutkanlık yüzünden açık kaldığını görürler.

  Diğer askerlere de haber verilir ve Türkler bu kapıdan girerek İstanbul’u fethederler. Herkesin unuttuğu bir kapı olan Kerkoporta, küçücük bir rastlantı, dünya tarihinin gidişini değiştirmiştir.”

  Ancak dönemin Türk kaynakları ile dönemin diğer Latin ve Bizans kaynakları incelendiğinde fethin son aşamasının hiç de bu şekilde olmadığı anlaşılıyor. Açık kapı söylentilerinin gerçekle alakası yoktur.

  Tarihi değiştiren zafer: İstanbul'un fethi... - f872905495 istanbulun fethi d - Tarihi değiştiren zafer: İstanbul’un fethi… - f872905495 istanbulun fethi d - Tarihi değiştiren zafer: İstanbul’un fethi…HALK ‘FATİH’İ TANIYAMAZ

  İstanbul’un fethedildiği o savaşın sonunda Fatih, beyaz atıüstünde İstanbul’a girer; Türk halkı heyecanla onu karşılar. Fatih’in hemen yanında duran hocası Akşemseddin’i padişah sanarak ellerindeki çiçek demetlerini ona vermeye çalışırlar.

  Akşemseddin ise gencecik padişah Fatih’i gösterir; ‘Sultan Mehmed odur, çiçekleri ona veriniz’ demek ister. Fatih de Akşemseddin‘i göstererek,’Gidin gene ona verin… Sultan Mehmed benim ama o benim hocamdır’ der.

  İSTANBUL’UN FETHi BÜYÜK BiR iMPARATORLUĞUN YOLUNU AÇTI

  İstanbul’un fethi genç padişaha sonsuz bir kudret ve otorite sağladı. Fetih öncesi büyük karışıklıklar içerisinde çalkalanan Osmanlı Devleti bu fethin getirdiği büyük prestijle hem İslâm dünyasının enparlak devleti haline geldi, hem de düşmanları üzerinde psikolojik yılgınlık yarattı.

  Osmanlı Devleti Yükselme dönemine girdi.

  Başkent Edirne’den İstanbul’a taşındı.

  Osmanlı toprak bütünlüğü sağlandı. Osmanlı’nın Anadolu – Rumeli geçişi kolaylaştı.

  Karadeniz – Akdeniz deniz ticaret yolunun denetimi Osmanlılar’a geçti.

  Osmanlı Devleti İslam dünyasında haklı bir şöhret

  O günün dünyasındaki en önemli şehirlerden olanİstanbul’un fethi, dünyada da birçok etki yarattı. Bin yıllık Bizans imparatorluğunun yıkılmasıyla, bir çağı kapatıp bir çağı açtı. Reform hareketlerini ve rönesans dönemini başlattı. Coğrafi keşifleri başlattı. Bunun yanı sıra Osmanlı Anadolu-Rumeli toprak bütünlüğü sağlandı, İpek ticaret yolu Türkler’in komutasına geçti.

  Tarihi değiştiren zafer: İstanbul'un fethi... - istanbulunfethi1 d - Tarihi değiştiren zafer: İstanbul’un fethi… - istanbulunfethi1 d - Tarihi değiştiren zafer: İstanbul’un fethi…FETİHTEN SONRA ŞEHİRDE TADİLATBAŞLADI

  Fatih, İstanbul’u alınca şehrin hemen imar ve onarımına girişti. Bu arada Fatih Sultan Mehmet’in yanında bulunan Akşemsettin, Molla Güranî, Molla Hüsrev ve Molla Zeyrek O’na başvurarak daha önce Ayasofya ve civarı ile Pantokrator’a (Zeyrek) yerleştirilen öğrenciler için bir medrese kurulmasını istemişlerdi.

  Fatih, ilim adamlarının isteğini kırmayarak büyük bir cami ile onun yanına “Sahn-ı Semen” (Sekizli Medrese) diye anılan binalar topluluğununyapılmasını emretmişti. 17 yıl sonra tamamlanan bu eserler ilçenin gelişmesinde en önemli rolü oynamıştı.

  Fetihten sonra, büyük bir sosyal ve kültüreletkinlik merkezi olan Fatih Külliyesi’nin kurulması (1463-1470) saraçların ve demircilerin çalıştığıbüyük Saraçhane Çarşısı ve Şehzadebaşı’ndakiyeniçeri odalarının yapımı bu bölgede yenimahallelerin gelişmesine neden olmuştur.

  Fatih Külliyesi İstanbul’a Türk döneminin karakteristik görünümünü kazandıran büyükkülliyeler dizisinin ilk halkasıdır.

  Fatih’in yaptırdığı eserler kümesi (külliye) içinde cami, medrese, hastahane, misafirhane, imaret, hamam, kervansa­ray, okul, kütüphane ve türbeler (Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Gülbahar Hatun Türbesi, Nakşıdil Valide Sultan Türbesi) vardı.

  Tarihi değiştiren zafer: İstanbul'un fethi... - tugra fatihsultanmehmed d - Tarihi değiştiren zafer: İstanbul’un fethi… - tugra fatihsultanmehmed d - Tarihi değiştiren zafer: İstanbul’un fethi…Fatih Sultan Mehmet’ten sonra Osmanlı Devleti’nin başına geçen padişahlarla onların sadrazam ya da paşaları, Fatih ilçesine yaptırdıkları cami, medrese, hamam ve çeşmelerle ünkazanmışlardı.

  Fatih’in paşalarından Has Murat Paşa’nın kurdurduğu cami ve çevresi bugün Murat Paşa mahallesi olarak bilinir. Bunu Koca Mustafa Paşa, Küçük Mustafa Paşa, İskender Paşa ve Atik Ali Paşaların yaptırdığı külliyeler izlemiştir.

   

  FETİH MARŞI

  Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;
  Dağlardan çektiler, kalyonlar çekilecek…
  Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek…

  Yürü: “Hala, ne diye oyunda oynaştasın?
  Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

  Sende geçebilirsin yardan, anadan, serden…
  Senin de destanını okuyalım ezberden…
  Haberin yok gibidir taşıdığın değerden…

   

  Elde sensin, dilde sen… Gönüldesin, baştasın:
  Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

  Yüzüne çarpmak gerek, zamanenin fendini,
  Göster: Kabaran sular nasıl yıkar bendini?
  Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini

  Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın;
  Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

   

  Bu kitaplar Fatih’tir, Selim’dir, Süleyman’dır;
  Şu mihrap sinanüddin, şu minare Sinan’dır;
  Haydi, artık, uyuyan destanını uyandır!

  Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın?
  Kızım, sende Fatihler doğuracak yaştasın;

  Delikanlım, işaret aldığın gün atandan
  Yürüyeceksin… Millet yürüyecek arkandan;
  Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan…

   

  Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın…
  Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

  Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin!
  Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın!
  Yürü, arslanım, fetih hazırlığı başlasın…

  Yürü, hala ne diye, kendinle savaştasın?
  Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

  Arif Nihat Asya

  - afa603cbd85c3a449efa8ed44645968d s 130 d identicon r g - Tarihi değiştiren zafer: İstanbul’un fethi…
  Kişisel Başarı
  2003 yılında amatör olarak başlayan ancak şu anda Türkiye'nin en kaliteli kişisel gelişim, eğitim ve psikoloji sitesi olmayı başaran www.kisiselbasari.com 'u facebook , twitter, youtube gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz.

  Benzer içerik

  ABD Beyinlerimizi Okumak İçin Çalışıyor

  ABD 5 yıl içinde beyinlerimizi okuyacak ABD Savunma Bakanlığı, beyin okumak için...

  Yorumlar

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Yeni Eklenenler

  Utangaçlığın Üstesinden Gelebilir Misiniz?

  Utangaçlık neden kaynaklanır, giderilebilir mi?

  Tevazu

  Bir adam kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir...

  Kişisel Özellikler ve 9 Farklı Kişilik Tipi

  Çeşitli kişilik testleri belli gruptan insanlar  arasındaki benzerlikleri vurgular....
  - BEY N VE HAFIZA - Tarihi değiştiren zafer: İstanbul’un fethi…

  İletişimde kalın!

  75,873BeğenenlerBeğen
  187,835TakipçilerTakip Et
  234TakipçilerTakip Et
  2,383TakipçilerTakip Et