Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?

0
Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
Türkler´in anavatanı kayıp kıta Mu muydu? 1 - 1 - Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
Atatürk’ün de araştırdığı Mu, Büyük Okyanus´ta yer aldığı iddia edilen efsanevi batık kıtadır. Bilim çevrelerinde levha tektoniği konusundaki bilgi birikimi sayesinde Atlantis gibi bir efsane olduğu konusunda görüş birliği vardır.
Türkler´in anavatanı kayıp kıta Mu muydu? 2 - 2 - Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
İlk kez James Churchward tarafından ortaya atılan, geçmişte üzerinde ileri bir uygarlığın bulunduğu, Pasifik Okyanusu’nda bir kıtanın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge ve bulgular mevcut olmakla birlikte, henüz arkeologlar arasında yaygınlık kazanmamış bir görüş veya bir varsayım olmaktan öteye gidememiştir.
Türkler´in anavatanı kayıp kıta Mu muydu? 3 - 3 - Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
Türkler´in de Mu Kıtasından geldiği söylentileri de varsayım olarak eklenmiştir. Mu Kıtası, Türkiye´nin ilk cumhurbaşkanı M. Kemal Atatürk´ün talimatıyla kurulan bir ekip tarafından araştırılmıştır.
Türkler´in anavatanı kayıp kıta Mu muydu? 4 - 4 - Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
Yaklaşık 50 yıl boyunca 20’den fazla ülkeye giderek Mu uygarlığı hakkında veri toplayan James Churchward’un ve Mu varsayımını destekleyenlerin Mu uygarlığı hakkındaki görüşleri kısaca şöyle özetlenebilir:
Türkler´in anavatanı kayıp kıta Mu muydu? 5 - 5 - Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
Yeryüzünde insanın ilk ortaya çıktığı kıta Mu kıtasıdır.
Türkler´in anavatanı kayıp kıta Mu muydu? 6 - 6 - Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
Mu kıtası kuzeyden güneye 3000 mil, doğudan batıya 5000 mil kadar uzanan,üç kara parçasından oluşan büyük bir kıtaydı
Günümüzde Polinezya, Mikronezya ve Melanezya takımadalarını oluşturan adalar, muhtemelen bu kıtadan arta kalan kara parçalarıdır
Türkler´in anavatanı kayıp kıta Mu muydu? 8 - 8 - Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
Türkler´in anavatanı kayıp kıta Mu muydu? 9 - 9 - Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
• Bu kıtada 70.000 yıl önce tek tanrılı bir din bulunuyordu. Aynı tarihlerde Mu´lular diğer kıtalarda koloniler oluşturmaya başlamışlardı ki, anavatan dışındaki en büyük imparatorluk, başkenti günümüzde Gobi Çölü’nün uzandığı bölgede bulunan Uygur İmparatorluğu’ydu.
Türkler´in anavatanı kayıp kıta Mu muydu? 10 - 10 - Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
Mu dininin öğretimini Naakaller adı verilen rahipler üstlenmişlerdi ve sembolizme dayalı bir öğretimleri vardı.
Türkler´in anavatanı kayıp kıta Mu muydu? 11 - 11 - Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
Mu dininin esası, Tanrı’nın tek oluşuna ve ruhsal gelişim için sürekli olarak tekrar doğmak inanışına dayanıyordu
Türkler´in anavatanı kayıp kıta Mu muydu? 12 - 12 - Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
Atlantis’teki din Mu’nun tek tanrılı dininden başka bir şey değildir.
Türkler´in anavatanı kayıp kıta Mu muydu? 13 - 13 - Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
• “Ra” sözcüğü güneş anlamına gelirdi ki, daire ile ifade edilen güneş sembolü, bir ad ve sıfat vermek istemedikleri, “O” diye hitap ettikleri Tek Tanrı´yı simgelemede kullanılırdı; Mu imparatoru da “Mu’nun güneşi” anlamında Ra-Mu adıyla ifade edilirdi. Ra sözcüğü sonradan diğer kıtalara ve Atlantis yoluyla Mısır´a da taşınmıştır.
Türkler´in anavatanı kayıp kıta Mu muydu? 14 - 14 - Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
Dört ırktan oluşan Mu´lularda yazı dilleri farklı olmakla birlikte, konuşma dilleri ortaktı..
Türkler´in anavatanı kayıp kıta Mu muydu? 15 - 15 - Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
Mu´lular günümüz uygarlığına kıyasla manevi alanlarda çok daha ileriydiler.
Türkler´in anavatanı kayıp kıta Mu muydu? 16 - 16 - Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
Telepati, durugörü, çift bedenlenme, astral seyahat gibi, uygarlığımızda ancak kimi medyumlarda ve mistiklerde görülebilen olağanüstü yetenekler Mu´lularda olağan yetenekler olarak mevcuttu. (Bu, Churchward’un değil, bazı izleyicilerinin görüşüdür
Türkler´in anavatanı kayıp kıta Mu muydu? 17 - 17 - Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
Mu uygarlığının en önemli çöküş nedeni, teşevvüş adı verilen, bir aşamadan diğerine geçilirken yaşanan kargaşa dönemini atlatamamasıdır. (B.Ruhselman’a göre)
Türkler´in anavatanı kayıp kıta Mu muydu? 18 - 18 - Türklerin Ana Yurdu Kayıp Kıta MU Muydu?
Genelde bu iddiaların herhangi birini destekleyecek arkeolojik veya antropolojik bulgu bulunmamaktadır. Mu dinine, kolonilerine (örneğin Uygur İmparatorluğu kolonisi fikri) ve Mu kıtasının nasıl battığına ilişkin iddialar Mu varsayımını savunanlar arasında da genel geçer kabul görmemiştir ve farklı düşünceler mevcuttur.
Derleme: www.kisiselbasari.com
Kaynak: internethaber
İlgini Çekebilir:   Okulda Çarpma İşlemini Yapmak İçin Harika Bir Yöntem

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.