Dini Danışma ve Rehberlik

Dini Danışma ve Rehberlik tezsiz yüksek lisans bölümünün ders notları ve slaytları..

1. aile danışmanlığı kuramları-stratejik aile danışması-jay haley

2. Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar

3. AİLE DANIŞMANLIĞINDA POSTMODERN YAKLAŞIMLAR

4. AİLE ORGANİZASYONU VE FONKSİYONELLİK

5. AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE AİLE SİSTEMİNİN ANA KAVRAMLARI

6. AİLENİN TANIMI VE ÖNEMİ

7. DEĞİŞEN DÜNYADA AİLE POLİTİKALARI

8. EŞ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLEMSİ GERKENLER

9. KADIN ERKEK PSİKOLOJİK ANALİZ

10. KONUBOWEN TERAPİ (AİLE SİSTEMLERİ TERAPİSİ)

11. KUR AN -I KERİM DE VE HADİSTE

12. Kur_an ve Hadislerde Evlilik

13. Mehmet AKBAŞ Bowen_in Aile Sistem Terapisi

14. Psikoanalitik Aile Danışması (James FRAMO)

15. STRATEJİK AİLE DANIŞMASI KURAMI

16. TERAPÖTİK SÜREÇ

17. YAŞANTISAL-İNSANCIL AİLE DANIŞMASI

Yaşlılık Dönemi Psikolojik Sorunları

2. Belçika_daki Hastanelerde Dini Danışmanlık

3. Kuranda hastalık ve sağlıkla ilgili esaslar

4. Kur’an’da Hastalık ve Sağlıkla İlgili Esaslar

5. İSLAM TARİHİNDE HASTALARA YÖNELİK DİNİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

6. fransada dini danışmanlık

7. Huzurevlerinde Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri

8. HUZUREVLER¦-NDE D¦-N¦- DANI+ŞMANLIK VE REHBERL¦-K

9. HUZUREVLER_-NDE D_-N_- DANI+ŞMANLIK VE REHBERL_-K HÜSEYİN PEKER 2013

10. İNANÇ-SAĞLIK İLİŞKİSİ

11. Hastane ve Huzurevlerinde Dini Danışmanlık- Hasta psikolojisi- sunu

12. HASTA YAKINLARININ PSİKOLOJİSİ

13. HASTA PSİKOLOJİSİ