Cuma, Aralık 13, 2019
 • Psikoloji
 • Başarı Video

Ünlü Filozoflar ve Felsefi Görüşleri

İlgini Çekebilir

İzlenebilecek En İyi Psikolojik Filmler

Sizler İçin İzlenebilecek Psikolojik İçerikli Filmleri Derledik. Psikolojik filmlerin konularını ve fragmanlarını izleyebilirsiniz. İşte Bu filmler.  1- Yağmur Adam (Otizm) Çoğumuz, muhtemelen...

Hiper Süper Mega İğrenç Espriler…..

İşte size birbirinden iğrenç espriler. Güleyim mi gülmeyeyim mi diye düşüneceğiniz iğrenç esprileri okumaya hazır olun.İşte iğrenç esprilerBen Aydan...

Beden Dili (Resimli Anlatım)

Çoğu havyan türleri gibi insanların da erkeği dişi yaklaşırken hazırlık hareketleri yapar. Daha önce bahsedilen otomatik fizyolojik tepkilere ek...
Filozoflar - afa603cbd85c3a449efa8ed44645968d s 120 d identicon r g - Ünlü Filozoflar ve Felsefi Görüşleri
Kişisel Başarı
2003 yılında amatör olarak başlayan ancak şu anda Türkiye'nin en kaliteli kişisel gelişim, eğitim ve psikoloji sitesi olmayı başaran www.kisiselbasari.com 'u facebook , twitter, youtube gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz.Yasal Uyarı:KiSİSELBASARİ.com da yayınlanan yazıların kaynakları yazının altında belirtilir. Ancak kişisel başarı bazı yazıları kendi düzenlemeleri ile yayınladığı için “Kaynak: www.kisiselbasari.com” şeklinde kaynak gösterilmedikten sonra yayınlanması yasaktır.Telif ihlali olduğunu düşündüğünüz görseller, videolar ve yazılar için [email protected] eposta adresine “telif ihlali” konulu bir mail atmanız yeterlidir. İçerik incelendikten sonra FSEK yasssı Ek-4. maddesi gereği 3 gün içinde siteden kaldırılacaktır.Kuruluş tarihi 26 Ağustos 2003Kişisel Başarı markası 19/03/2008 tarihinde 2008 11724 tescil numarası ile T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir

“Doğru ve genel geçer bilgi elde edilebilir. Böyle bir bilginin kaynağı akıldır, düşünmedir.” tezini savunun görüşe, akılcılık (rasyonalizm) adı verilir.

Bu görüşe göre, akıl yoluyla belirlenmiş zorunlu, kesin, genel geçer bilgi örneği matematik ve mantıktır.

SOKRATES (M.Ö. 469-399)

İlk rasyonalist düşünürdür. Sahip olduğu görüşlere ilişkin hiçbir yazılı eser bırakmamıştır. Onun görüşleri öğrencisi olan Platon’un kitaplarından öğrenilmiştir. Sokrates’e göre bilgilerimiz doğuştandır. Bunu kanıtlamak için hiç matematik bilgisi olmayan bir köleye, yönelttiği sorularla bir geometri öğretemez, ancak onda doğuştan bulunan bilgi ve düşüncelerini uyandırabilir.

Onun bu yöntemine diyalektik (soru-cevap) sanatı denir. Bu yöntem üç aşamadan oluşur: Soru sorma, ironi (alay etme), mayotik (doğurtma).

Sokrates bu yöntemle kavrama ulaşmayı amaçlar. Kavram ile yargılara sağlam bir temel bulacağına inanmıştır. Sokrates’in üzerinde durduğu başlıca konu ahlâk olmuştur. Erdemli olmanın (ahlâklılık) mutlu olmaya vardıracağını, bu nedenle erdemin bilgi olduğunu dile getirmiştir.

PLATON (Eflatun M.Ö. 427-347)

Sokrates’in öğrencisidir. Rasyonalist anlayışı daha sistematik bir yapıya dönüştürmüştür. Platon’a göre iki evren vardır: Biri duyumlanabilen varlık evreni, diğeri akıl ve düşünme yoluyla kavranabilen idealar evrenidir. Asıl gerçeklik idealar evrenidir.

Duyular yoluyla kavranabilen evren, idealar evreninin bir görüntüsü, kopyasıdır. İnsan, gerçek bilgiye, idealar evrenini kavrayarak, yani düşünerek varabilir. Duyumlanan evrenin bilgisi yanıltıcıdır ve görelidir. Bu düşünceleriyle Platon, rasyonalizmi idealizmle özdeşleştirmiştir.

ARİSTOTELES (M.Ö. 384-322)

Platon’un idealizmini eleştirerek rasyonalizmi realist bir anlayışa dönüştürmüştür. Aristoteles, aynı zamanda mantığın kurucusudur. Ona göre mantık, doğruya vardıran bir araçtır. O, mantıklı düşünmeyi tümdengelim olarak değerlendirir. Gerçek bilgi, tümel gerçekliklerden tümdengelim yoluyla elde edilebilirler. Aklın genel gerçekliklerden yola çıkarak buradan tikel ve özel bilgiler elde etmesi, aklın temel fonksiyonudur ve türevidir.

Aristotelese göre iki tür bilgi vardır: Biri deneye, yani yaşarken duyum ve algılarla kazanılan bilgiler, diğeri ise bilimsel bilgidir. Bilimsel bilgi; kavram, yargı ve akıl yürütmeye bağlıdır. Bilimsel bilgi, tek tek var olanlardan kalan bilgi olmayıp, genel ve tümel olanı kavramaya yönelik rasyonel bilgidir.

Aristoteles için akıl da etkin ve edilgen akıl olarak iki yönlü özellik gösterir. Etkin akıl, ideaları kavrar, bilir ve bütün insanlar da ortaktır. Edilgen akıl ise duyu verilerini işler, tümel kavramları oluşturur. Bu akıl bulunduğu bireyin özelliğini taşır.Filozoflar -  nl  Filozoflar ve Felsefi G r  leri - Ünlü Filozoflar ve Felsefi Görüşleri Filozoflar - C3 9Cnl C3 BC Filozoflar ve Felsefi G C3 B6r C3 BC C5 9Fleri - Ünlü Filozoflar ve Felsefi Görüşleri

FARABİ (870-950)

Farabi, İslam Felsefesi’nin kurucusudur. Aristoteles’in felsefesini benimsemiştir. Kuran ile Aristoteles felsefesini uzlaştırmaya çalışmıştır. Bu nedenle Farabi’ye ikinci öğretmen (muallim-i sani) denmiştir.

Farabi’ye göre en gerçek, en yüce varlık Tanrı’dır. Tanrı, var olmasını bir başka şeye borçlu olmayan, varlığını kendinden alan bir özelliğe sahiptir. Diğer varlıklar ise kendi başlarına var olamaz.

Farabi’ye göre Tanrı, hem öz hem de varoluştur. Yaratılanlar, Tanrı’ya en yakın varlıklar olan “akıllar” halinde Tanrı’dan çıkarak, var olurlar. Bu var oluş bir sıra düzenine göre olur. Tanrı’dan çıkan “akıl”lar arasında en önemlisi hep etkin akıldır. Bu akıl, mutlak bilgi ile aynıdır. İlk bilgiler bu etkin akıldan çıkmıştır.

Duyumlara ve mantıksal çıkarımlara dayalı bilgilerin doğruluğundan emin olunamaz. Doğrulukları deneyle kanıtlanmış bilgiler tümel bilgilerdir. Bu bilgiler,doğruluğu aynı zamanda akla dayalı olan gerçek bilgilerdir.

DESCARTES (1596-1650)

Yeniçağ’da rasyonalizmin temsilcisi, Fransız filozofudur. Matematikçidir. Matematikte “Analitik Geometri”nin kurucusudur. Descartes’e göre matematiğin metodunda analiz ve sentez vardır. Bu yol, gerçeği elde etmede kullanılacak en doğru yoldur.

Descartes, insan zihninde doğuştan var olduğunu kabul ettiği gerçeklerden başlanarak ve matematiğin metodu kullanılarak apaçık bilgilere varılabileceğini iddia etmiştir.

Descartes, doğrulara, gerçek bilgilere varmada “şüphe” metodunu kullanmıştır. Kullandığı şüphe, bir amaç değil bir araç şüphesidir. Descartes’e göre şüphe etmek düşünmektir. Şüphe eden kişi düşünüyor demektir. Şüphe eden kişi, şüphe eden benliğinden, yani bilincinden ve bilincinin varlığından şüphe edemez. İşte bu Descartes’e göre ilk elde edilen gerçekliktir. Daha sonra bu yöntemle Tanrı’nın ve varlıkların şüphe edilemeyecek gerçeklikler olduğunu kanıtlar. Kanıtlamalarını hep akıl yoluyla yapar.

LEİBNİZ (1646-1716)

Leibniz bir Alman düşünürüdür. Aynı zamanda bir mantıkçı ve matematikçidir. Ona göre insan bilgisi iki yolla elde edilir: Duyularla ve akıl yoluyla elde edilen bilgiler. Duyu bilgisi, yanıltıcı ve güvenilir olmayan bilgidir. Matematik bilgisi buna örnektir.

Leibniz’e göre her şey Tanrı’dan türemiştir. Tanrı sonsuzdur. İnsan aklı Tanrı bilgisine “çelişmezlik” ilkesi ile varır. Bu tür bilgiler, ezeli ve ebedi hakikatleridir. Bunun yanında olgulara dayalı bilgiler de vardır. Bu bilgiler “yeter sebep” ilkesine dayanırlar. Bu görüşleriyle Leibniz, rasyonalizm ile empirizmi uzlaştırmaya çalışmıştır.

HEGEL (1770-1831)

Hegel’e göre akıl değişmez, mutlak, en güvenilir bilgi kaynağıdır. Akıl, insan düşünmesini ve bilinçsiz doğayı idare eden bir kanundur. Düşünmek, araştırılan ve bilgisi elde edilmek istenen “nesnenin özünü bilmek” etkinliğidir.

Her nesnede görüntüsünün ardında bir de öz vardır. Düşünmek, nesnenin ardındaki bu özü kavramaktır. Hegel’e göre akla uygun olan gerçektir. Akıl, mutlak varlığın ve doğadaki değişmenin bilgisini apaçık olarak vermektedir.

Önceki İçerikDaha Zeki Olmanın 24 Yolu
Sonraki İçerikErgenlik

1 Yorum

 1. Not: Bu ileti, sizin gibi tam 100 bin kişiye ulaşmaktadır. Amaç; yeni oluşmakta olan “tiyatral şiiri” tanıtmak ve halkla buluşmaktır. diğer
  şiir ve makaleleri okumak ve bu konudaki düşüncelerinizi paylaşmak için ( http://www.onur-sezgin.de.tl ) adlı wep sitesini ziyaret edebilirsiniz…saygılarımızla… bu iletiden bir daha almak istemiyorsanız iletiyi olduğu gibi geri gönderebilirsiniz..
  prof.dr.zihni sinir ( sahipsiz şairleri koruma ve geliştirme derneği as başkanı )

  Onur Sezgin’in Karalama Defterinden
  Tiyatral Kesitler:

  Göremiyorum ki bu devirde
  Hak edecek birini
  Yazmak için şu yeni dizelerime
  Varsa söyleyin!
  …(?)
  Ben de bildiğimi okuyacağım öyleyse
  Hoşunuza gitse de, gitmese de
  Birçoğu balıklama dalar
  Bulduğu bir hikâyenin tam içine
  Sonra anlatır bize – gıdım gıdım, kelime kelime –
  Gidilen yol budur ya, bir başkadır benimki
  Acınacak bir durum sayarım, özenti cümleleri,
  Boşa kelime sarf etmeyi, hele bir de evirip çevirmeyi
  Onun için düzeyli bir cümleyle başlamalıyım
  Kıvamına gelsin diye beni uğraştıran… … …

  … ……. ….Yayımcıların çoğunun ama hepsinin değil; ortak özelliği, başarısızlıktır… Bir yazar olarak başarısızlığa uğramışlardır… Onların masalarının başında oturmayı, yazma mutluluğuna tercih ettiklerini sanmayın… Yazmaya çalışmış ancak becerememiş insanlardır… Meselenin garip yanı, bu iş için en uygunsuz olan onlar; neyin yayınlanıp neyin yayınlanamayacağına karar verirler… Hiçbir yenilik getiremeyeceklerini, içlerinde o Tanrısal ateşin yanmadığını birçok kez kanıtlayan bu insanlar, yeni oluşumları ve dehaları eleştirip çamur atmaktan da geri kalmazlar… Kaliteli editörler ve eleştirmenler, elbette vardır… Ama ne yazık ki, bir elin parmakları kadar azdır. ……. ………. ……….. ……

  Bağışlayın böyle her şeyi didik didik edişimi
  En azından bu denli inceleyişimi
  Oysa öyküme erdemli bir girişle başlamayı
  İlke edinirdim ben
  Yemek öncesinde yapılan bir şükran duası gibi

  Başlıyorum işte şimdi
  Şu ana kadar olanlar bir “giriş” di
  Asıl menüden önce gelen aperatifler gibi
  Şarkıma girmeden önce
  Sazıma akort verme çabasıydı benimki

  2.perde – 4.kısım
  İkisi de pişmandı yaptıklarına şimdi…
  derken …

  Tarihin üzerine damgasını vurmaya çekindiği
  Korkusuz bir sayfa açıldı…
  Sonra…

  Sessizlik çöktü birden, sanki ikisi de uykuda
  Daldılar bir ara, aynı rüyayı gören iki sevgili gibi
  Ve bir mucize oldu, dokunaklı bir müzik çaldı
  Rüzgârlı havada yere düşen yapraklar gibi kapandı gözleri

  Yeniden var olmaktı bu,
  Zamanı durdurmak ya da geçmişe dönmek
  Sanki, alınyazısıyla çatışmaya girmesine benziyordu iki insanın
  Duyular olmadan hissetmek, görmek kapalı gözlerle…

  Kısa bir öpüşmeydi bu, yıldırım gibi çarpan
  Hani o ilk öpüşmeler vardır ya, bütün benliğimizi sarsan
  Damarlarımızdaki kan ki, hızlı bir metro gibi akan
  Kalpler sanki vızıldayan arılar;
  Dudaklarsa balın toplandığı çiçeklerdi

  Sanki, hayat yoktu evrende onlardan başka
  Ve sanki hiç son bulmayacak gibiydi ömürleri
  Herkesten uzakta o sessiz mekânda
  Karanlığın getirdiği korkulardan uzak
  Birbirinin oldular bütünüyle

  Aşk Tanrısı Eros bile onları böyle görse
  Sihirli oklarını atmaya gerek duymazdı
  Durmadan akıp giden Zaman ise,
  Aşka düşman olsa bile –
  İmrenerek seyretti onları, şöyle bir esip geçerken

  Ne kavurucu sıcakları ne de dondurucu soğukları istiyordu onlar
  Yalnızca ilkbaharı yaşıyorlardı
  Ayrı kalmadıkça hiç yorulmazlardı
  Yeri değiştirilmiş bir saksı,
  Doğal ortamından uzaklaştırılmış bir canlı,
  Ya da dalından yeni kopmuş bir çiçek gibi
  Ki, bunlar bile kuruyup yok olamazdı
  Ayrıldıklarında onlar kadar

  Aşkın gücü bulutlardan inmiş,
  Mutluluksa onların tek çeyizi
  Üstelik daha önce yaşayamadıkları
  Öyle tatlı saniyeler yaşadılar ki
  Zaman değişerek geçse de, değişmemiş buldu onları
  Böylesi anları yaşamamış,
  Belki de hiç duymamış olanlara saçma gelen
  Şarkılı bir masal gibi…

  Ama bir keder vardı Boş’un yüreğinde
  Gözleri özür diler gibiydi
  Anlatması güç duygular içinde
  İşte o an Med, dudaklarına dokundu Boş’un
  Öptü ve susturdu onu bu şekilde

  Sonra meydan okudu kötü kehânete,
  Yanlarından kovdu onu
  ¬¬¬¬Kötülüğün uğradığı bir dünyada yaşamaya elverişli değillerdi
  Issız adalarda yaşamalıydı onlar
  Görünmeden şarkılar söyleyen cırcır böcekleri gibi…

  Yazık ki buradayız işte
  Aslında olayların oyuncağıdır insan,
  Olayları yazıyor gibi görünse de
  Geldik, gidiyoruz işte bir mermiyle uzaklara

  İyi ama kanımız aksın diye mi geldik bu dünyaya
  Yok edebilir mi bedenimizi?
  Kendi ellerimizle yarattığımız bir madde

  Her şey yaşar da, hava, su, ateş,
  Ya biz; ölür müyüz?
  O her şeyi anlayan beynimizle

  Onur sezgin

  Hey, siz!
  Gelecek zamanın okuyucuları!
  Görünce bir gün bu öfkeli satırları
  Anlayın ki, eskiden…
  Evet. Çok eskiden
  Aşk; acı çekerken de tatlı
  Ve sonu ümitle beklenen bir oyun sanılırdı
  Onur Sezgin 28.12.2008

  Bir düşünce var içimde
  Küçük küçük birikmiş
  Ne buraya
  Ne de bu zamana
  Ait olmadığım duygusu
  Öyle sevimsiz hayaller görüyorum ki!
  Zorbalık ve umutsuzluk hayalleri!
  Ve düşlerimde kendimi savunuyorum
  Adaletsiz bir mahkeme önünde
  Onur Sezgin 24.7.2009

  “2.perde 1. kısım “ 2009 Türkiyesi ”

  Bir rüyadayım
  Adalet ve hukukun çığlığı
  Caddeden caddeye
  Kocamış çetelerin kefenini örmekte
  Mayın tarlasında yürürcesine hem de
  Ölümün ve utancın dikenlerini eze eze
  Onur Sezgin 24.7.2009

  1.Perde 2.kısım “Anılar – ilk buluşmamız”

  Güneş başını dağlara yasladı
  Bir adımda geldi aydınlık
  Sanki onca güzel insan yoktu çevrede
  Ve biz; yapayalnız

  Görünce seni öyle karşımda
  Duygularımı anlatmamın bir yolu olsa
  O zaman, kalp çarpıntılarım;
  Lüle taşından yontulmuş
  Deniz kabuğu olan kulaklarında
  Eminim yankılanırdı hızla

  Dudakların kırmızıydı, bakışların özgür
  Tatlı bir gülümsemeyle gelip,
  Kalbimi paramparça yaptın
  Bir sevgi pınarı aktı o an içimden
  Farkına varmadan kutsadım bütün insanları
  Onur Sezgin 28.7.2009

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Yazıya Benzer İçerikler

- Advertisement -Filozoflar - mutlu  ocuk kare - Ünlü Filozoflar ve Felsefi Görüşleri

Yeni İçerikler

video Filozoflar - video small - Ünlü Filozoflar ve Felsefi Görüşleri

İyi ve Mutlu Bir Yaşamı Ne Sağlar?

Hayatımız boyunca bizi sağlıklı ve mutlu eden şeyler nedir? Eğer, şimdiden geleceğiniz için...

Bilim Adamları Çocuğunuz İçin Önemli 3 Beceriyi Belirledi

Çocuklarımızı başarılı insanlar olarak yetiştirmeyi hayal ediyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz: onlara en iyi oyuncakları alıyoruz, farklı gelişim etkinlikleri için çok fazla...

İlham Veren Öğrenme Anları Fotoğrafları

Uluslararası fotoğrafçıların ilham verici çekimleri, öğrenmenin ve birbiriyle bilgi paylaşımının önemini ortaya koyuyor: sınıflardan manastırlara, aşağıdaki en iyi 50 #Education2019 finalistini keşfet...
video Filozoflar - ico video large - Ünlü Filozoflar ve Felsefi Görüşleri

Başarı(sızlık) Yazılımımız Nasıl Çalışıyor?

Kigem Akademi kurucusu Mümin Sekman’ın bir süredir beklenen TEDx konuşması yayınlandı. Yazar konuşmasında Her Şey Seninle Başlar kitabından bir bölüm ve birkaç...

Ruh Sağlığı ile Komplo Teorileri Arasında İlişki Var Mı?

Ruh sağlığı nasıl olanlar komplo teorilerine inanıyor. Akıl sağlığı ile komplo teorileri arasında bir bağlantı var mı? İşte soruların bilimsel cevabı.
- Advertisement -Filozoflar - 2019 08 13 14 13 13 - Ünlü Filozoflar ve Felsefi Görüşleri