Unutulmaz Sözler – A

  ACI

  Acıda olsa doğruyu söyleyiniz. Hz.Muhammed
  Dünyada her şeyi, bir gün, acı ile kaybetmek için kazanırız. Schiller
  Öğrendikten, sevdikten sonra daha çok acı çekeceksiniz. Victor Hugo
  Dünya zevkleri acıdan başka bir şey doğurmaz. Balzac
  Dünyada biricik acı, sevildiğini sanmamaktır. Emile Zola
  İnsan ya acılarını unutmasını, ya da kendi mezarını kazmasını bilmeli. Balzac
  Hangi acı sevmenin verdiği acıdan daha asil daha değerlidir. George Sand
  İçiniz kor gibi yanarken susmak , acıların en beteridir. F. Garcia Lorca
  Bazı acılar ilaç yerine geçer. Shakespeare
  Acı, akıllı adamların hocasıdır. Byron
  Hafif acılar konuşabilir ama, derin acılar dilsizdir. Seneca
  Acı, bilgidir. Byron

  ACIMAK

  Acımak, faziletlerin kraliçesidir. Balzac
  Zarardır etme zahm-dara merhamet cerrah. Beliğ
  Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. Georges Duhamel
  Karnı açlardan ziyade, kalbi açlara acırım. Cenap Şehabettin
  İnsan acıyabildiği birisini, gıpta edeceği birisinden daha kolay sevebilir. Andre Maurois
  Kendine yok yere acındıran, gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. Montaigne
  Aşkın solgun yüzlü kardeşi; merhamet. Sir William Jones

  AÇLIK

  Tok olan cümle cihanı tok sanırAç olan alemde ekmek yok sanır Sabayi
  Kral da, dilencide aynı iştahla acıkırlar. Montaigne
  Açın döktüğü göz yaşları,Tokun servetini kemiren eğe. Trivalluvar
  Açlık, dünyanın en güzel salçasıdır. Cervantes
  Açlık, sert kemikleri yumuşatır. Richard Hills

  AD

  Büyük isimler, layık olmayanları yükseltecek yerde aşağılatır. La Rochfoucauld
  Emsaliyle konuşmayan ademin, Altın ismi olur pul yavaş yavaş. Seyrani
  Adım ne idi unuttum, Sorulmayı sorulmayı. Karacaoğlan
  Erken meşhur olmuş bir isim kadar ağır yük olmaz. Voltaire

  ADALET

  Adalet güzeldir, fakat Emirlerde olursa daha güzel olur. Hz. Muhammed
  İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır Victor Hugo
  Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir. Bacon
  Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi, doğru hareket etmiş olmaz. Seneca
  Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. Emile Zola
  Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. John Webster
  Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. William Watson
  Allah, adaleti, onu sevene verir. Amenemope
  Adalet mülkün temelidir. Hz. Ömer

  AF

  Affetmek, zaferin zekatıdır. Hz. Ömer
  Affetmek ve unutmak, iyi insanların intikamıdır. Schiller
  Suçludan öç almak, adalet; onu bağışlamaksa fazilettir. Cami
  Unut ki, affetmek zorunda kalmayasın. Ebner
  Affetmekten daha tanrısal bir şey yoktur. Lessing
  Akıllı olan her adam, özür dileyenin bir suçu olduğuna inanır. Firdevsi
  Bir kadın her şeyi affeder, yalnız, reddedilmeyi affetmez. Alfred de Mussent
  Affın en güzeli, hasmını ezmeye güçlü iken yapılanıdır. Ömer b. Abdülaziz
  Başkalarını sık sık affet, kendini asla. Publilius Syrus
  Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar. Publilius Syrus

  AĞAÇ

  Meyvasız ağaca kimse taş atmaz. Sadi
  Geç yetişen ağaçlar en iyi yemiş verenlerdir. Moliere
  İyi ağaçtan talihli dal çıkar. Mevlana
  Meyvalarla yüklü dal, başını yere kor. Sadi
  Ağaçların, çiçekler gözü, kuşlar dilidir. Cenap Şehabettin
  Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur. Cenap Şehabettin
  Ağaç, meyvasından bilinir, yaprağından değil. John Ray
  İyi bir ağaca sarılan, gölgesiz kalmaz. Cervantes

  AĞLAMAK

  Ne mutlu diline hakim olana, evi kendisine geniş gelene, yaptığı suçtan nadim olup ağlayana. Hz. Muhammed
  Kani ol gül gülerek geldiği demler şimdi,Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz Mahir
  Ağlamak, kadının tuzağıdır. Mevlana
  Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlamaz. Rousseau
  Yalnız, insan gözleri ağlar. Andrew Marvell

  AHLAK

  Ahlak, insanla beraber ve onun içinde doğar. Anatole France
  Ahlak, insanın kendi kendini mağlup etmesidir. Cemil S. Ongun
  Ahlakın temeli, hürriyettir. C. F. Meyer
  Ahlaksızlık, karanlıkların dostudur. Rousseau

  AKIL

  Akıl, vücudun efendisidir. Alfred de Vigny
  Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. Shakespeare
  Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir. Firdevsi
  İnsanın aklı çoğaldıkça can sıkıntısı artar. Dostoyevski
  Mecnun’la birlikte oturan akıllı, Leyla’nın yüzünden başka şey konuşmaz. Sadi
  Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. Beydaba
  İnsan, akıllılar arasında deli, deliler arasında akıllı olmasını bilmeli. Strindberg
  Olabilirsen başkalarından daha akıllı ol. Fakat onlara akıllı olduğunu söyleme. Chesterfield

  ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK

  Aşırı tevazuun da gurur gibi kendine mahsus tehlikeleri vardır. Rousseau
  Alçakgönüllülük, bir nevi ikbal hırsıdır. Spinoza
  Övülmek isterseniz, alçakgönüllülüğü yem olarak kullanın. Lord Chesterfield
  İyilik ve tevazu bütün düşmanlıkları yener. Amenemope
  Tevazu yaşmağa benzer: Örterek güzelleştirir. Cenap Şehabettin

  ALDATMAK

  Hiçbir şeyin kendisinden saklanmadığına inandırılmış bir kadını aldatmaktan daha kolay bir şey yoktur. Balzac
  İnan Haluk, ezeli bir şifadır aldanmak. Tevfik Fikret
  İnsanlar öylesine saf ve zayıftırlar ki, aldatmak isteyen, dilediği kadar ahmağı kolayca bulabilir. Machiavelli
  İnsanlar birbirlerini aldatmasalar, uzun zaman bir arada yaşayamazlardı. La Rochefoucauld
  Birini aldatan, ötekini de aldatır. Stefan Zweig
  Aldanmanın en gerçek yolu, kendini başkalarından daha kurnaz sanmaktadır. La Rochefoucauld

  ALTIN

  Altınla kadın, ancak dert ve kederden ibarettir. Şebüsteri
  Altın kir tutmaz. Goldoni
  Bilgiç kafa, altını bol serseme boyun kırar. Shakespeare
  Kötü cevherli taş, altın kaseyi kırınca, ne taşın değeri artar, ne de altının değeri eksilir. Sadi
  Her parlayan şey altın değildir. Cervantes

  ANI

  Zamanın unutturamayacağı anı, ölümün silemeyeceği acı yoktur. Cervantes
  Hayatımızda en yüce, en güçlü ve faydalı dayanağımız, ana baba evinden kalma hatıralarımızdır. Dostoyevski
  İnsanları acı hatıralar kadar hiçbir şey birbirine bağlamaz. Louis Verneuil
  Aşıkların en kıymetli serveti, birbirine bıraktıkları hatıralardır. Jules Renard
  Bana hatırlama sanatını değil, unutma sanatını öğret; çünkü, ben hatırlamak istemediklerimi hatırlıyorum ve unutmak istediklerimi unutamıyorum. Themistocles

  ANNE

  Cennet, anaların ayakları altındadır. Hz. Muhammed
  Kadınlar zayıftır.Ama analar kuvvetlidir. Victor Hugo
  Bir anne yüreği, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur. Balzac
  Anneler her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar. Ostrovski
  Anneler, tabiat icabı, taraf tutarlar. Shakespeare
  Anne kalbi, çocuğun okuludur. H. Ward Beecher

  ARZU

  Arzularını ve korkularını ortadan kaldır. Artık senin için hiçbir zalim kalmaz. Epiktetos
  En yüksek saadete erenler bile, başka arzular peşinde deli gibi koşarlar. Goethe
  Bu dünya tuzaktır; tanesi de istek. Mevlana
  Bu dünyada yalnız iki facia vardır: Biri insanın istediğini elde edememesi, öteki de etmesidir. Oscar Wilde
  İnsan istediğini yapamadı mı, yapabileceğini istemeli. Terentius
  İstek, yasakla artar. Bertrand Russell

  ASLAN

  Köpeklerin artığını aslan yemez. Mevlana
  Tilki, aslan artığı ile doyar. Nizami
  Aslanın dişi, tırnağı dökülürse, aptal tilkilerden sille yer. Cami
  Avlandığı avı yemeyip bırakmak aslanları işidir. Nizami
  Aslan kocayınca sıçan deliği bekler. Refiki

  AŞIK

  Yüz kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur. Mevlana
  Çekingen aşık, kıskanç koca olur. Oliver Goldsmith
  Aşık, yüz bulamayan adamdır. Ahmet Haşim
  İnsanoğlu sevdiğini sandığı için aşık olur. Alain
  Aşıkı olmayan bir güzel dilber,Hastası olmayan tabib gibidir. Abdülhak Molla
  Milyoner kasasını, hırsız mahzenini, feylesof kitabını ve aşık kalbini… aynı korku ve heyecanla açarlar Cemil Sena Ongun
  Bir demir dağı delüp boynuna almak gibidir,Her kişi aşık olurdu eğer asan olsa. Taşlıcalı Yahya
  Ölmek asan aşıka bir dem firak-ı yar güçBöyle müşkil derd esiri hastaya timar güç. Nef’i
  Bir aşık isterse vasl-ı habibiİptida derd-ü gam olur nasibi. Aşık Ömer
  Aşıkı kuşe-i gamdaUnutulur, unutulur. Mahtumi
  Farkı yoktur aşıkların sağırdan. Neyzen Tevfik
  Boşboğazlık yapmayan aşık, aşık değildir. Thomas Hardy
  Aşıkların en kanaatkarı bile sevdiğinden ziyade sevilmek ister. Cenap Şehabettin
  Aşık sevdiğine bakar, fakat… görmez. Cenap Şehabettin

  AŞK

  Güzelliğin on par(a) etmez, Bu bendeki aşk olmasa. Aşık Veysel
  Aşk, büyüktür ama sonsuz değil. Balzac
  Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir.Bize sormadan gelir, bize sormadan gider. Cenap Şehabettin
  Aşk, bıkmakla ölür, unutmakla gömülür. La Bruyere
  Aşk, dostluk!.. Hepsi dökülür yapraklar! C. Sıtkı Tarancı
  Yeni bir aşk, yeni bir dert demektir. Balzac
  Aşk, bilhassa akşamları nöbetini arttıran bir hastalıktır. H. Rahmi Gürpınar
  Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide: Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki! Mevlana
  Aşk ile delilik ekseriya aynı şeydir. François de Curel
  Türlü türlü cefanın, Adını aşk komuşlar. Yunus Emre
  Aşkın iğnesi ile dikilen dikiş, Kıyamete kadar sökülmez imiş. Seyrani
  Aşk haftada beş lira ile geçinemez. Somerset Maugham
  Aşk, değişmeyince ölür. Ahmet Haşim
  Acıkmış bir aşk öğütlerle beslenemez. Rousseau
  Aşk büyük bir hocadır. Moliere
  Kurtulamam üç nesnenin elinden, Biri firkat, biri gurbet, biri aşk. Aşık Gevheri
  Aşk hatırlamalarla yaşar, unutmalarla ölür. R Halit Karay
  Aşk, herkesi eşit kılar. Cervantes
  Ateş hastalığı, aşk da aşığı besler. Victor Hugo
  Aşk, iki iken bir olmak demektir. Victor Hugo
  Aşk ve öksürük saklanamaz. George Herbert
  Fakirlik kapıdan girince, aşk pencereden çıkar gider. Thomes Fulle

  AYNA

  Aynaya baktığın zaman yüzün kızarmasın. G. Gardony
  Ayna kendilerine güvenmeyen kadınlar içindir. Plautus
  Güzel yüz aynaya aşıktır. Mevlana
  Hiçbir güzel kadın yoktur ki, aynasının karşısında sırıtıp durmasın. Shakespeare
  En iyi ayna, eski bir dostur. George Herbert
  Aynaya pek çok bakan, kusurlarını pek az görür. Cenap Şehabettin

  AYRILIK

  Su uyur, düşman uyur, haste-i hicran uyumaz. Şeyh Galip
  Ayrılık, sevdanın merhemi olduğu gibi, öfkeyi de, kini de azaltır. La Fontaine
  Her gün birbirini görmenin tadı başka, ayrılıp kavuşmanın tadı başkadır. Montaigne
  Dünyayı gezdim dolaştım, Ayrılık gibi dert olmaz. Aşık
  İftirak, her şiir-i muhabbetin son mısraıdır. Cenap Şehabettin

  - afa603cbd85c3a449efa8ed44645968d s 130 d identicon r g - Unutulmaz Sözler – A
  Kişisel Başarı
  2003 yılında amatör olarak başlayan ancak şu anda Türkiye'nin en kaliteli kişisel gelişim, eğitim ve psikoloji sitesi olmayı başaran www.kisiselbasari.com 'u facebook , twitter, youtube gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz.

  Benzer içerik

  Kişisel Gelişim Hikaye: Küçük Bir Çocuğun Ümidi…

  Küçük çocuk, deniz kenarında gördüğü yassı bir taşın güzelliğine hayran olmuştu....

  Yorumlar

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Yeni Eklenenler

  Utangaçlığın Üstesinden Gelebilir Misiniz?

  Utangaçlık neden kaynaklanır, giderilebilir mi?

  Tevazu

  Bir adam kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir...

  Kişisel Özellikler ve 9 Farklı Kişilik Tipi

  Çeşitli kişilik testleri belli gruptan insanlar  arasındaki benzerlikleri vurgular....
  - BEY N VE HAFIZA - Unutulmaz Sözler – A

  İletişimde kalın!

  75,837BeğenenlerBeğen
  187,691TakipçilerTakip Et
  235TakipçilerTakip Et
  2,379TakipçilerTakip Et