Yazı ve karakter

0

İnsan, yaşam sürecinin her anında ve her yerde kişiliğinden izler bırakır. Kişiliğinden bir ipucu bırakmayan ne bir söz ne de bir hareket düşünülemez. Sinirli bir insanın davranışlarıyla, sakin yaradılışlı birinin davranışlarının birbirine benzemesi mümkün değildir. Hiddetli, neşeli, sakin kişilerin tepkileri arasında belirgin ayrılıklar olması da son derece doğaldır.

Şairlerin şiirlerinde, ressamların tablolarında, bestecilerin eserlerinde kişiliklerinden yansımalar görülür. Daha da ileri gidilerek bu paralellik beklenir ve aranır. Bu açıdan bakıldığında yazı , bireyden yansıyan biçimdir. Öğrenilmiş bir teknik de olsa, uygulanış biçimiyle kendisinden bir izdir. Bireyin kendidir. Ona özgüdür, onun damgasını taşır, onu vurgular. Parmak izi gibi kesindir, kişiyi belirler. Şahsiyet gibi tektir,bireyden bireye değişir.

Grafoloji, bugün el yazısına bakarak, yazan kişinin karakterini çözümlemeyi amaçlayan, bilimselliği kanıtlanmış bir metottur. Eriştiği sonuçlar insanı şaşırtacak kadar parlak ve olumludur.

Grafolojiden; işçi seçimiyle endüstride, hastalıkların teşhisiyle tıpta, suçluların belirlenmesiyle adli alanda, mesleğe yönlendirmeyle eğitimde, rehberlik ve diğer benzeri uygulamalarla sosyal yapının her düzeyinde yararlanılmaktadır.

Grafoloji aracılığıyla pek çok kişi gerçek yeteneğinin olduğu iş alanına yönelmiş, pek çok psişik hastalığın teşhisi grafolojiyle destek görmüş, birçok uygunsuz evlenme önlenmiş, pek çok işveren gereksindiği işçileri en yüksek verimi sağlayabileceği kişilerden seçme imkanını bulabilmiştir. Yazıya göre karakter grupları: Grafologlar, insanları yazılarına göre dört karakter grubuna ayırmışlardır.Birinci gruptakiler aşırı hareketlidir, tepkileri ani ve aşırıdır. Bu grupta yer alanların yazılarının son harfleri kalemin o noktada fazlaca durması nedeniyle noktalanmışçasına biter. Harfleri belirgin olarak köşeli, sert ve oldukça dolgundur. Özellikle ”t”ler haç görünümü taşır. Dikey çizgiler kararlı ve düzgündür.Baş harfler dik ve doğru, sonlar genellikle kısadır.Yazıda taşkın bir enerji göze çarpar.

İLGİLİ YAZI :  Neden yabancı dil öğrenemiyoruz?