Yöneticinin Bilmesi Ve Uyması Gereken Bazı Protokol Kuralları

0

Yöneticilikte davranışlar daha başka bir önem arz etmektedir. Bu bakımdan yöneticinin protokol ve nezaket kurallarını bilmesi, uygulaması ve birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarını yetiştirmesi gerekmektedir. Bu protokol kurallarından bazıları:

1-Bilmediğiniz konuda konuşmayınız.

2-Karşı tarafın düşüncelerini kabul etmeseniz de dinleyiniz.

3-Muhatabınızın kültür seviyesine göre konuşunuz.

4-Hatalarınızı kabul ediniz, gerektiğinde özür dilemeyi biliniz.

5-Gerektiğinde teşekkür ediniz.

6-Uluorta her şeyi her yerde tenkit etmeyiniz. Hele ithama hiç yönelmeyiniz.

7-Konuşmalarınızı ölçülü yapınız, kısa ve öz konuşmayı tercih ediniz. Size saygınlık kazandıracaktır.

8-Ast üst ilişkilerinde konuşma ve davranışlarınızı iyi ayarlayınız; mesafeyi iyi koruyunuz, size sevgiyi azaltacak davranışlardan kaçınınız.

9-Söz borçtur, verdiğiniz sözü yerine getiriniz.Yapamayacağınız işi vaat etmeyiniz.

10-Astın yanında üstün veya üstün yanında eksikliklerini kinci davranışlarla ortaya koymayınız.

11-Dedikodu yapmaktan kesinlikle kaçınınız.

12-Hoşgörü sahibi olunuz. Duygusal olmayınız.

13-Yetki ve sorumluluklarınızı iyi biliniz.

14-Mutluluk ve sevgi ifade eden gülümsemeyi yüzünden eksik etmeyiniz.

15-Temiz, tertipli ve düzenli olunuz. Dağınıklıktan kaçınınız.

16-Başkalarının açık ve eksik yanlarını aramayınız.

17-Çevrenizde sıcak komşuluk ilişkileri kurunuz

18-Aile yaşamına özen gösteriniz.

19-Hangi durumda olursa olsun, başkalarına ait makam koltuklarına oturmayınız.

20-Resmi makam ve ziyaretlere giderken, kendinize çeki düzen veriniz

21-Milli ve dini bayramlarda, yeni yılda, doğum günlerinde, yeni atamalarda yakınlarınızı, arkadaşlarınızı kutlayınız; onların acı günlerinde taziyede bulununuz.

22- Özel ihtiyaçlarınızı ( gazete, dergi,sigara vb.) okul veya kurum personeli aracılığı ile temin yoluna gitmeyiniz.

23-Söylediklerinizi hareketlerinizle teyit ediniz

24-Yapmacık söz ve davranışlardan kaçınınız

25-Giyim kuşam ve konuşmalarınızla karşınızdakine itimat telkin ediniz.

26-Tarafsızlıktan ayrılmayınız

27-En küçük bir birim amirinin odasına girerken bile kapıyı çalmayı unutmayınız.

28-Yeniliklere açık olunuz, öğrendiklerinizle yetinmeyiniz.

29-İhtiyacı olana bilgi vermekten çekinmeyiniz.

30- Astlarınızın yanında arkadaşlarınızla tartışmayınız.

İLGİLİ YAZI :  Mülakatta Suskun Kalmayın

31- Karşınızdakine zorluğu gösterip korkutmayınız. Kolaylığı gõsterip rehber olunuz.

32- Yolda giderken, sizden kıdemli veya büyük olanın solundan yürüyünüz.

33- Soru sorulduğunda düşünmeden cevap vermeyiniz.

34- Her içe başlamadan önce, hazırlık yapmayı bir alışkanlık haline getiriniz.

35- Gerekli olan yerlerde, soru sorma ve açıklama yapma cesaretini gösteriniz.

36- Sizden önce aynı yerde görev yapan yöneticiyi, kusurları ile değil, meziyetleri ile anınız.

37- Çalıştığınız kuruma hizmeti geçmiş ve çeşitli nedenlerle ayrılmış kişileri unutmayınız.

Canten Kaya