Yüksek Lisans Başvurularında Mülakat Teknikleri

  - mulakat teknikleri 200x300 - Yüksek Lisans Başvurularında Mülakat Teknikleri - mulakat teknikleri 200x300 - Yüksek Lisans Başvurularında Mülakat TeknikleriBilim sınavının uygulandığı programlarda genelde bilim sınavını geçen adaylargörüşmeye çağrılır. Bilim sınavı yapılmayan programlarda isebaşvuruları eksiksiz adaylar görüşmeye çağrılır. Yurt dışı başvurulardaise aday güçlüyse ve lisansüstü programa başvuran diğer adaylar ilebaşa baş değerlendiriliyorsa adayın görüşme çağrılma olasılığı çokyüksektir. Görüşmede başvurulan programdaki öğretim üyeleri görev alır.Özellikle ABD’de yapılan görüşmelerde öğretim üyeleri adayla teke tekgörüşmek isteyebilirler: bu adayın çok sayıda öğretim üyesi ilegörüşmesini ve görüşme ardına görüşme yapmasını gerektirebildiği içinaday açısından çok zor olabilir. Anlaşılacağı üzere görüşme adaylarhakkında son karar vermek için yapılmaktadır. Aynı zamanda aday dakendi kararını vermek açısından bu görüşmelerden yararlanır.
  Görüşme her iki taraf açısından da önem arzeder.
  Tebessüm ile başlayın pozitif etki ile ayrılın
  Mülakatın amacı nedir ve lisansüstü programa kabul edilmekte ne kadar önemlidir?
  Lisansüstüprogramların hepsi yüzyüze bir mülakat istemeyebilirler. Öte yandanadayların değerlendirilmesinde görüşme yapılmasının iki taraf açısındanönemi vardır. Öncelikle, öğretim üyeleri görüşmeler sayesindeöğrencinin yeteneklerinin, becerilerinin ve ilgilerinin önerilenprograma ne kadar uyduğunu anlayabilirler. İkinci olarak da adaykendisi, bölüm üyelerinin ilgi ve istekleri, diğer lisansüstüöğrencilerle ilişkiler, programın sosyal ve entellektüel ortamı vehatta okulun bulunduğu mekanın özellikleri düşünüldüğünde programa nekadar uyduğunu görebilir.
  Mülakattaki başarınız, başvurduğunuz programa kabulünüz için oldukçaönemlidir. Sadece mülakata davet edilmeniz bile çoğu zaman başvuranlararasında en iyilerden (biri) olduğunuzu gösterir. Buna ek olarak,mülakat, bölüm üyelerini kişisel ve mesleki özelliklerinizleetkileyebilmeniz için harika bir olanak yaratır. Bırakacağınız bu etkide programa kabul edilme olasılığınızı artıracaktır. Mülakata girmemekya da görüşme sırasında yetersiz kalmak, mülakata alınan diğer adaylararasında sizi dezavantajlı bir duruma düşürecektir.
  Mülakat zamanı ve süresi nasıl ayarlanıyor?
  Türkiye’de başvuruyapan adaylar ile görüşmeler başvuran aday sayısına bağlı olarakgenellikle bir ya da iki günde gerçekleştirilir. Lisansüstü programlarailginin artması sonucu özellikle bilim sınavı yapılmayan programlardaçok fazla adayla görüşülebilmekte, bu da gerek adaylara saatverilmesini, gerekse yeterli süre ayrılabilmesini güçleştirmektedir.Her aday ile görüşme yapıldığında görüşmeye katılan öğretim üyelerininyeterli ve adil değerlendirme yapmaları zorlaşmaktadır. Görüşmeler içingenellikle bir kurul oluşturulur ve aday kurul üyeleri ile toplu olarakgörüşür.
  Yurt dışında, özellikle ABD’deki çoğu doktora programında zamandanve paradan tasarruf etmek amacıyla kampüs ziyaretine tek gün ayırılırve tüm adaylar aynı günde görüşmeye alınır. Günün seyri bölüm üyeleritarafından planlanır ve genellikle bireysel görüşmeler, bölüm üyelerive programdaki öğrencilerle öğle yemeği, bölümün, laboratuvarların veüniversitenin gezilmesini içerir. Bazen akşam yemeği ve programdakiöğrencilerle bir araya gelinen bir parti de günün programına dahiledilir. Ziyaret gününde okulda bulunamayacağınız bir durum olursa,başka bir günde ziyaret edip edemeyeceğinizi araştırmalısınız.Görüşmelerin önemli olduğu bölümlerde bu sizden mutlaka istenecektir.
  Mülakata nasıl hazırlanmalıyım?
  Tüm lisans eğitiminiz sizi biranlamda bu gibi görüşmelere hazırlıyor; size yöneltilecek sorularınbirçoğu akademik geçmişiniz ve bunun sizi hazırladığı gelecekle ilgiliolacak. Tabii yine de bazı hazırlıklar yapmanız gerekiyor, özellikle degörüşme yaptığınız programla ilgili olarak. Bölüm üyelerininaraştırmaları ve programın gerektirdikleri ile okul ve okulun içindebulunduğu şehir hakkında önceden bilginiz olduğundan emin olun. Bubilgiler, başlangıçta okuldan istediğiniz ve size psikoloji bölümütarafından yollanan başvuru malzemeleri içinde vardır. Varsa, bölümünweb sitesini mutlaka incelemiş olmalısınız.
  Mülakat alıştırmaları yapmayı yararlı bulabilirsiniz. Okulunuzdakibir öğretim üyesinden size, birkaç hafta sonra yaşayacağınız mülakattasorulabilecek sorulara benzer sorular sormasını isteyin. Bir ipucu:Türkiye’deki öğrencilerin en çok sıkıştığı sorulardan bir tanesi, “neyapmak istiyorsun?” sorusudur. Bu soru üzerinde düşünmeden görüşmeyesakın girmeyin!
  Başvurduğum okullardaki öğretim üyelerini aramak kabul edilme şansımı arttırır mı?
  Başvurubelgelerinizin tam olup olmadığını kontrol etmek için aramak iyiolabilir ama bölümü, lehinize değerlendirme yapmalarını sağlamakamacıyla aramamalısınız. Bölüm üyelerini aramak, özellikle de tekrartekrar yaparsanız, rahatsız edici ve profesyonellik dışı görülebilir.Şunu da aklınızda tutmalısınız ki, bölüm üyelerinin aradığı öğrenciakıllı olmakla kalmayıp aynı zamanda rahatsız edici olmamayı bilen,sağduyulu, gireceği lisansüstü programı ve alanı profesyonel birşekilde temsil edecek kişidir. Ama yine de, belirli bölüm üyelerini,araştırma programlarını öğrenmek gibi profesyonel nedenlerle aramaktançekinmemelisiniz. Bu konuda teknolojiden yararlanmanız özellikleyararlı olacaktır: telefon etmektense e-posta ile yazışmayı tercih edin.
  Mülakat için nasıl giyinmeliyim?
  Bu soruya çoğunlukla“muhafazakar bir biçimde” diye yanıt verilir. Bizim tercihimiz ise“makul bir biçimde” diye yanıt vermek olacak. Unutmayın ki bu mülakat,başvurunuzu değerlendirecek olan bölüm üyelerinin üzerinde olumlu birkişisel etki bırakmak için en önemli şansınız. “Muhafazakar birbiçimde” giyinmeyi tercih eden erkekler kravat, ceket, gömlek vepantolon giymeliler. Bayanlar da elbise, etek ve gömlek ya da pantolonve gömlek giymeliler. “Makul bir biçimde” giyinmeyi tercih edenler ise,kendilerini rahat ve emin hissedecekleri, derli toplu bir görüntüverecek bir şekilde giyinebilirler.
  Mülakat sırasında nasıl davranmalıyım?
  Mülakat sırasında herzaman özenli ve dikkatli profesyonelce davranmalısınız; tanıştığınızherkese karşı saygılı ve nazik olun. Birkaç ipucu vermek gerekirse:
  Saygılı olun ve konuyla ilgili sorular sorun – konunun dışına çıkmamaya özen gösterin.
  Mümkün olduğunca çok fakülte üyesiyle ve lisansüstü öğrenciyle tanışın. Onların özel ilgi ve işlerini sorun, soruşturun.
  Kendinize güvenin ama ben merkezci olmayın.
  Olumluve istekli görünün. Bölüm üyelerine, mülakatta olmaktan memnunlukduyduğunuzu gösterin. Şikayetçiliği seven veya kolay dağılan birisigörüntüsünü vermeyin.
  Ne bildiğinizi ve nelerle ilgilendiğinizi vurgulayın, kimleri tanıdığınızı değil.
  Argo ve küfür kullanmayın.
  Çok az bildiğiniz ya da hiç bilmediğiniz konuları tartışmayın.
  Yanıtını bilmediğiniz soruları “bilmiyorum” diye yanıtlamakta tereddüt etmeyin.
  Belirliteorik fikirler lehinde ya da aleyhinde çok emin olmadıkça konuşmayın.Sizin görüşlerinize katılan bölüm üyeleri olabileceği gibi bu görüşlerekarşı kişiler de olacaktır. Bu kişileri, kendinize ve başvurunuza karşıçevirmenin hiç gereği yoktur. Ayrıca çok iddialı görünürseniz, öğretimüyeleri büyük olasılıkla sizden daha fazla bilgiye sahip oldukları buteori hakkında bilgilerinizdeki boşlukları yakalamaya kararverebilirler ve bu canınınızı fena yakabilir.
  Bölüm hocalarını, lisansüstü öğrencileri ve diğer adaylara tüm hayat hikayenizi anlatmayın. Sıkılabilirler!
  Düşüncesizcekonuşmayın, kesinlikle küstah olmayın. Mülakat süresince dolaylıolmayan ve açık yanıtlar verin. İstekli, içten ve açıksözlü olmayaçalışın. Göz kontağı kurun, yani sorulara yanıt verirken veya soruyöneltirken yere ya da başka yerlere bakmayın.
  Geçmişbaşarılarınızı temcit pilavı yapacak şekilde yinelemeyin. Mülakatsırasında yapmanız gereken, övünerek diğer adaylardan iyi olduğunuzugöstermek değil, bunun yerine profesyonel konuşmanın ve davranmanın nedemek olduğunu gayet iyi bilen, akademik ve kişisel ölçütleri yüksekbir birey olarak kendinizi ortaya koymanızdır.
  Mülakatta ne tür sorularla karşılaşacağım?

  Sizesorulacak sorular programdan programa ve bölümden bölüme değişecektir.Yine de, genel olarak, aşağıdakiler gibi soruları beklemenizde yararolabilir:
  1. En çok hangi öğretim üyeleri ile çalışmak istersiniz?
  2. İyi bir öğrenci ve psikoloji alanında çalışmaya aday bir profesyonel olmak dışındaki kişisel birikimleriniz nelerdir?
  3. Akademik geçmişiniz nedir ve hangi dersler sizi özellikle çok etkiledi?
  4. Bu programa sizi çeken ilgileriniz nelerdir?
  5. Psikolojide ve kariyerinizde belirgin beklentileriniz nelerdir?
  6. Lisansüstü eğitiminizin kariyer olasılıkları anlamında sizi nereye götüreceğini düşünüyorsunuz?
  7. Bu programın sonunda ne alarak ayrılmış olmayı bekliyorsunuz,yani lisansüstü eğitim ve bu bölüm dünyaya bakışınızı nasıldeğiştirecek?
  8. Psikoloji dışındaki hobileriniz ve ilgi alanlarınız nelerdir?

  Mülakatta ne çeşit sorular sormalıyım?
  Mülakata hazırlıklıolduğunuzu ve bu işe ciddi baktığınızı ortaya çıkaracak sorular yerindeolacaktır. Bu, şu anlama da geliyor: yanıtını büyük ölçüde öncedenbilmeniz gereken “Almam istenen dersler nelerdir?”, “Ne kadar araştırmayapmalıyım?”, ve “Lisansüstü program dahilinde tez hazırlamam gerekiyormu?” gibi sorulardan kaçınmalısınız.

  Mülakat sırasında sormanızın yerinde olabileceği soruların şunlar olabilir:
  1. Ne kadar süre sonra araştırmalara dahil olabileceğim?
  2. Lisansüstü öğrenciler için bölümünüz ne gibi mali destekler sağlıyor?
  3. Bölümde öğrenciler danışmanlarını nasıl seçiyorlar?
  4. Klinik psikoloji gibi uygulamalı bir programa başvuruyorsanız,şöyle sorular da sormak isteyebilirsiniz: “Klinik (veya diğer)becerilerimi geliştirebileceğim ne tür asistanlık ya da uygulamaolanakları mevcut?” “Klinik asistanlığı ya da klinik uygulamaları içinne kadar beklemem gerekiyor?”
  5. Öğrencilerinizin çoğu lisansüstü programı ne kadar süredetamamlıyorlar? Lisansüstü öğrenciler bölümdeki faaliyetlerekatılabiliyorlar mı? Bölüm ve program toplantılarına katılıyorlar mı,bölümde bu öğrencilere genç meslekdaşlar gibi mi davranılıyor?Öğrencinin profesonel gelişimi için özel uygulamalar var mı?
  6. Gerek bölümde gerekse üniversitede öğrencilerin bilimsel toplantılara katılmaları için mali destek sağlanıyor mu?
  7. Lisansüstü öğrencilerin araştırmaları için, tez ve bitirmeprojesi de dahil olmak üzere, bilgisayar erişimi nasıl sağlanıyor?
  8. Programınızdan yeni mezun olmuş öğrenciler ne tür işler edinmede başarılı oldular?
  Mülakatta lisansüstü programlardaki öğrencilerle konuşma şansım olacak mı? Olacaksa, onlara ne gibi sorular sormalıyım?
  Büyük olasılıkla programdaki öğrencilerle görüşme olanağı bulacaksınız. Aşağıda yararlı olabilecek bazı sorular var:
  1. Öğretim üyelerinin lisansüstü öğrencilerden beklentileri nelerdir?
  2. Öğretim üyeleri lisansüstü öğrencilere nasıl davranıyor?
  3. En iyi uzmanlık/lisansüstü hocaları kimlerdir? En kötüleri kimler?
  4. Derslerin okuma yükü ne kadar?
  5. Öğrenciler için ne tür araştırma, ders verme veya klinik/alan deneyimleri mümkün?
  6. Bölüm üyeleri ile öğrenciler sıklıkla bir araya geliyorlar mı?
  7. Bölümün politik atmosferi nasıl?
  8. Lisansüstü program dahilindeki öğrenciler nasıl anlaşıyorlar?
  9. Bölümde “yazılı olmayan” kurallar, yani öğrenciye açıkca iletilmeyen beklentiler, var mı?

  Başvurduğunuz programdaki öğretim üyeleri, sık sık lisansüstüöğrencilerinden, adaylar hakkında görüş almak isterler. Öyleyse şunuunutmayın: programdaki öğrencilerle rahat olabileceğinizi düşündüğünüzbir anda hala görüşmede olabilirsiniz. Öğrencilerin yanıtlarını olduğukadar sorularınıza verdikleri tepkileri de tartın. Kabul edildiğiniz veokula başlamaya karar verdiğiniz takdirde ne çeşit iş ve sınıfarkadaşlarına sahip olabileceğinizi de bu soru ve yanıtlar sayesindeanlayabilirsiniz.
  Görüşmeler sırasında öğreneceğiniz en önemli konu; öğretimüyelerinin lisansüstü öğrencilerine ne kadar saygılı ve profesyonelcedavrandıklarıdır. Öğretim üyeleri öğrencilerini genç meslekdaşları gibimi görüyorlar? Öğrencilere programda ne kadar söz hakkı veriliyor?Bunlar, genellikle öğretim üyelerinin lisansüstü öğrenciye ne kadarsaygı duyduğunun göstergeleridir.

  Mulakat Esnasında - mulakat esnasinda - Yüksek Lisans Başvurularında Mülakat Teknikleri - mulakat esnasinda - Yüksek Lisans Başvurularında Mülakat Teknikleri

  MÜLAKAT ESNASI | Mülakat Sırasında Nasıl Davranmalıyım?

  Bir kere unutmayın ki insanlar daha çok kendilerini dinletmekten hoşlanırlar. Yani her ne kadar karşınızdaki eğitim görevlisinin amacı sizi dinlemek olsa da kendisi de size bildiklerini göstermek ve hatta söylediklerinin çok önemli olduğunu hissettirmek ister.

  Eğitim görevlisinin sözünü kesmeyin. Mümkün olduğunca dinlemeye gayret edin. Söyledikleriyle ters düşmemeye özen gösterin. Bölüme kabul edilirseniz kendisiyle uzun uzun tartışmak için çok vaktiniz olacak ama bunu sakın mülakatta yapmayın. Bu duruma açık hocalar da olmakla birlikte böyle durumlarda karşısındaki öğrenciyi elemeyi tercih edebilenler de olabilir. Böyle bir riske girmeyin.

  Mulakat Teknikleri - mulakat teknikleri - Yüksek Lisans Başvurularında Mülakat Teknikleri - mulakat teknikleri - Yüksek Lisans Başvurularında Mülakat Teknikleri

  Aşağıdaki maddeleri dikkate alın;

  • Saygılı olun ve konuyla ilgili sorular sorun. Konunun dışına çıkmamaya özen gösterin.
  • Kendinize güvenin ama ben merkezci olmayın.
  • Olumlu ve istekli görünün. Bölüm üyelerine, mülakatta olmaktan memnunluk duyduğunuzu gösterin. Şikayetçiliği seven veya kolay dağılan birisi görüntüsünü vermeyin.
  • Ne bildiğinizi ve nelerle ilgilendiğinizi vurgulayın, kimleri tanıdığınızı değil.
  • Argo ve küfür kullanmayın.
  • Çok az bildiğiniz ya da hiç bilmediğiniz konuları tartışmayın.
  • Yanıtını bilmediğiniz soruları “bilmiyorum” diye yanıtlamakta tereddüt etmeyin.
  • Belirli teorik fikirler lehinde ya da aleyhinde çok emin olmadıkça konuşmayın. Sizin görüşlerinize katılan bölüm üyeleri olabileceği gibi bu görüşlere karşı kişiler de olacaktır. Bu kişileri, kendinize ve başvurunuza karşı çevirmenin hiç gereği yoktur. Ayrıca çok iddialı görünürseniz, öğretim üyeleri büyük olasılıkla sizden daha fazla bilgiye sahip oldukları bu teoi hakkında bilgilerinizdeki boşlukları yakalamaya karar verebilirler ve bu canınınızı fena yakabilir.
  • Bölüm hocalarını, lisansüstü öğrencileri ve diğer adaylara tüm hayat hikayenizi anlatmayın. Sıkılabilirler!
  • Düşüncesizce konuşmayın, kesinlikle küstah olmayın. Mülakat süresince dolaylı olmayan ve açık yanıtlar verin. İstekli, içten ve açıksözlü olmaya çalışın. Göz kontağı kurun, yani sorulara yanıt verirken veya soru yöneltirken yere ya da başka yerlere bakmayın.
  • Geçmiş başarılarınızı temcit pilavı yapacak şekilde yinelemeyin. Mülakat sırasında yapmanız gereken, övünerek diğer adaylardan iyi olduğunuzu göstermek değil, bunun yerine profesyonel konuşmanın ve davranmanın ne demek olduğunu gayet iyi bilen, akademik ve kişisel ölçütleri yüksek bir birey olarak kendinizi ortaya koymanızdır.
   www.yukseklisans.com.tr – Yüksek Lisans Mülakat

   

  Mulakat Sorulari - mulakat sorulari - Yüksek Lisans Başvurularında Mülakat Teknikleri - mulakat sorulari - Yüksek Lisans Başvurularında Mülakat Teknikleri

  MÜLAKAT SORULARI

  Mülakat soruları için bir genelleme yapmak mümkün değildir.  Mülakatlara girmeden önce mülakat soruları ile ilgili bilgi sahibi olabilmenin en doğru ve belki de tek yolu mülakatınıza hangi öğretim görevlisinin ya da görevlilerinin gireceğini bilmektir.

  Eğer mümkünse başvuru yapmak istediğiniz üniversite ve bölümde okuyan öğrencilerle tanışıp kendilerine sorarak da bilgi edinebilirsiniz.  Fakat ne yazık ki başvurmak istediğiniz yüksek lisans programının öğrencilerine başvuru aşamasında ulaşıp bilgi alabilimek çoğu zaman pek mümkün değildir.

  Bu durumda alternatif olarak www.yukseklisans.com.tr forumundaki Mülakat başlığında paylaşılan yorumları inceleyebilir, geçmiş yıllarda belki de başvurmak istediğiniz bir bölümle ilgili yapılmış mülakat tecrübelerine ulaşabilirsiniz. (Forum Mülakat Başlığı)

  Karşılaşabileceğiniz mülakat soruları ile ilgili bilgi edinebilmenin bir yolu da mülakatınıza girme ihtimali olan bölüm hocalarının akademik uzmanlık alanları ile ilgili bilgi edinmeniz olabilir.  Eğer bölümdeki öğretim görevlilerinin yüksek lisans, doktora tez çalışmaları ile ilgili bilgi sahibi olabilirseniz (bir çok öğretim görevlisinin kişisel web sayfalarından bu bilgilere ulaşılabilir) karşılaşacağınız sorularla ilgili hiç olmazsa fikir yürütebilirsiniz.

  • Neden bu yüksek lisans programına başvuruyorsun? (Eğer lisans bölümünüzden farklı bir alanda başvuru yapıyorsanız bu soru mutlaka sorulacaktır.)
  • Neden yüksek lisans yapmak istiyorsun?
  • Bu alana nasıl bir katkın olacak?
  • Neden bu üniversite?
  • Seni niye kabul edelim?
  • Nerede oturuyorsun? (Bu sorunun amacı yüksek lisansta çok büyük sorun olan devam durumunu sorgulamaya yöneliktir.  Eğer oturduğunuz yer ile programın yer aldığı semt arası çok uzun bir mesafeyse nasıl gidip gelmeyi planladığınızı belirtin. Aksi takdirde devam edemeyeceğinize dair bir önyargının oluşmasına sebep olabilirsiniz.)
  • Ve bu standart soruların dışında başvurduğunuz programla ilgili altyapınızın olup olmadığını ölçmeye çalışan spesifik sorular da sorulmaktadır.  Bu sorular ilgili programa göre farklılık göstermekle birlikte temelde detaya inmeyen genel sorulardan oluşur.

  Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans programları için yaptığınız başvurularda sorulan sorularda temelde farklılıklar olmamakla birlikte tezsiz yüksek lisans programlarında akademik kariyer beklenmediği için iş yaşamınızla bağdaştıracak şekilde cevaplar verebilirsiniz.

  Mulakatta Giyim - mulakat giyim - Yüksek Lisans Başvurularında Mülakat Teknikleri - mulakat giyim - Yüksek Lisans Başvurularında Mülakat Teknikleri

   

  GİYİM KUŞAM | Mülakatta Nasıl Giyinmeliyim?

  Aslında sizi değerlendirecek öğretim görevlisinin/görevlilerinin bakış açısına göre çok değişebilir bu sorunun cevabı. Bu nedenle genel geçer kabul görmüş giyisilerle gitmeniz tavsiye edilir. Örneğin kot pantalon ve t-shirt ile kendizi daha rahat hissediyor olabilirsiniz ama bu karşınızdaki eğitim görevlisi tarafından ciddiyetsizlik olarak algılanabilir.
  Unutmayın ilk intiba önemlidir.  Mülakatta öğretim görevlisi sizinle çok kısa bir süre görüşecek olmasından dolayı kılık kıyafetiniz de sizinle ilgili fikir edinme anlamında değerlendirme unsuru olabilir.

  Bu sebeple daha klasik, iş kıyafetleri diyebileceğimiz tarzda giyinmeniz size karşı bir önyargı oluşturma riskini minimuma indirir.

  - afa603cbd85c3a449efa8ed44645968d s 130 d identicon r g - Yüksek Lisans Başvurularında Mülakat Teknikleri
  Kişisel Başarı
  2003 yılında amatör olarak başlayan ancak şu anda Türkiye'nin en kaliteli kişisel gelişim, eğitim ve psikoloji sitesi olmayı başaran www.kisiselbasari.com 'u facebook , twitter, youtube gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz.

  Benzer içerik

  Mesaiye hobi molası

  Büyük şirketlerin çalışanları için sosyal mekânlar kurduğu biliniyor. Küçük şirketler de...

  Yorumlar

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Yeni Eklenenler

  “Ataleti Yenmek” Kitabından Alıntılar

  Mümin Sekman’ın kaleme aldı “Ataleti Yenmek” kitabından...

  Zeka ve Zeka’nın Türleri

  Bilişsel gelişim ve zeka birbirini destekleyen iki kavramdır. Bilişsel gelişim arttıkça zeka...

  Yumruğunu Sık Hafızanı Güçlendir

  Öğrenirken sağ, hatırlarken sol yumruk
  - BEY N VE HAFIZA - Yüksek Lisans Başvurularında Mülakat Teknikleri

  İletişimde kalın!

  76,118BeğenenlerBeğen
  189,420TakipçilerTakip Et
  228TakipçilerTakip Et
  2,387TakipçilerTakip Et