Yüz Okumak İsteyenler Bu Testi Uygulasın

  Yüz okuma yani fizyonomi, çok sayıda deneylerin ve araştırmaların yapılması sonucu elde edilen istatistiklere dayanarak insanın yüz yapısı ve onun karakter, kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir.

  Gözlerimizin rengi, bakışlarımızın buğusu, saçlarımızın dalgalı ya da düz oluşu, dudaklarımızın inceliği, çenemizin uzunluğu ve yüzümüze ait diğer tüm organların biçimi, kişiliğimize dair önemli ipuçları veriyor. [pull_quote_right]Yüz okuma sanatını bilenler, karşılarında duran insanın karakterine, hastalıklarına dair tüm bilgileri yüzünden alabiliyorlar.[/pull_quote_right]

  Alnınız aşırı enliyse, siz kibirli ve övünmeyi seven biri olabilirsiniz, küçük ve yuvarlak bir alnınız varsa, durum daha da fena; çünkü siz yalancı, kibirli ve yüzeysel düşünen birisiniz. Gözlerinizin rengi koyu kahve veya koyu maviyse güvenilir, ciddi, koyu gri ise cimrisiniz. Göz kapaklarınız aşırı büyükse ciddiyetsiz, düşünmeden hareket eden birisiniz, alt göz kapaklarınız sarkıksa alkole meyliniz var demektir. Bu örnekler istenildiği kadar uzatılabilir, çünkü yüzdeki tüm organların değişik biçimlerine ait karakter tahlilleri mevcut.

  [pull_quote_center]“Bu belirleme ancak yüzü oluşturan tüm organların özelliklerinin tek tek incelenmesiyle mümkün olabilir. Hatta bununla da sınırlı kalmayıp karşınızdaki insanın doğup, büyüdüğü coğrafyayı, yaşadığı iklimi de göz önünde bulunduracak kadar geniş çaplı zihinsel bir donanım gerekir. Günümüzde önemli bir bilim dalı haline gelmeye başlayan fizyonomi, gizli servislerden büyük şirketlere kadar pek çok alanda kullanılmaya başland[/pull_quote_center]ı´´

  [pull_quote_left]Günümüzdeyse fizyonomi birçok ülkede; insan kaynakları, genel yönetim ve iletişim becerilerini geliştirmede, satış tekniklerini ilerletmede, personel alımında ve mülakatlar gerçekleştirmede başarı oranını artırmak için kullanılmaktadır. [/pull_quote_left]Ayrıca, günümüzde en son gelişmelerden biri olarak hastalara teşhis koymada fizyonominin de uygulandığını görmekteyiz.fizyonomi

  İŞTE SİZİN FİZYONOMİ TESTİNİZ. UYGULAYIN SONUCU OKUYUN..
  SORULAR
  1-Profilden baktığınızda alnınızın yapısı

  a-) Yuvarlak, dolgun ve ileri doğru

  b-) Geriye doğru eğimli

  c-) Düz ve eğimsiz

  2-Kaşlarınızı inceleyin. Nasıl tanımlarsınız?

  a-) Yay gibi

  b-) Açısız ve düz

  c-) Açılı (kanat gibi)

  3-Gözünüzün iç köşesinden dış köşesine doğru bir hayali çizgi çizin. Bu çizgi:

  a-) Yukarı doğru eğimli

  b-) Aşağı doğru eğimli

  c-) Düz veya belirgin bir açı oluşturmuyor.

  4-Gülümsemediğiniz zaman, karşıdan bakıldığında göz kapaklarınız

  a-) Belirgin olarak görünüyor

  b-) Az görünüyor

  c-) Çok az ya da hiç görünmüyor

  5-Burnunuz

  a-) Yüzünüze oranla büyük

  b-) Gözlerin arasından başlıyor ve yüze oranla uzun

  c-) Yüzünüze oranla küçük veya kısa

  6-Kulaklarınız

  a-) Kafanıza oranla büyük

  b-) Kafanıza oranla küçük

  7-Ağzınız

  a-) Yüzünüze oranla büyük

  b-)Yüzünüze oranla küçük

  8-Yüz şekliniz

  a-) Geniş ve kare gibi

  b-) Zayıf ve uzun

  c-) Yanaklar geniş çene dar (elmas gibi)

  d-) En geniş kısmı yanakların altı

  e-) Geniş, yaygın ve herhangi bir kısmı belirgin değil.

  Değerlendirme

  1-Alnımızın yapısına göre nasıl bir kişiliğimiz var acaba?

  a-) Problem çözümlerinde, üretici ve orjinal çözümler arayışındaki kişilerdir. Çözüm yollarını kısıtlayıcı prosedür ve katı kurallara dayalı sistemlerden hoşlanmazlar. Herhangi bir probleme çözüm bulmaları istendiğinde, kendi inandıkları yollardan ve baskı görmeden çözüme ulaşmayı tercih ederler.

  b-) Bu tip alın yapısına sahip kişiler, çok kuvvetli bir hafıza ve hızlı zihinsel geri bildirimde bulunabilme özelliğine sahip olurlar. Denenmiş ve faydası ispatlanmış metotlar dururken farklı uygulamalar peşinde koşmayı zaman kaybı olarak görebilirler. Acil çözümler bulmakta deneyimlerden ve öğrenilmiş gerçeklerden faydalanırlar.

  c-) Kendilerine aktarılan bilgilerin mantıklı olmasını, karmaşık ve çok hızlı aktarılmamasını özellikle isterler. Bu nedenle baskı altında sağlıklı düşünemeyebilirler. Çok hızlı karar vermeleri ve harekete geçmeleri istendiğinde, tam tersi bir şekilde tamamen de hareketsiz kalabilirler.

  2-Kaşlardır gözlere anlam veren, yüzün ifadesini belli eden?

  a-) Zihinsel odaklanma noktaları tamamen insan ağırlıklıdır. Çevrelerini anlayabilmek için insan ilişkilerini doğru algılamaları gerektiğini düşünürler. Herhangi bir konu anlatırken kişisel deneyimlerle ilişkilendirilmesi, konunun anlaşılmasını hızlandırcaktır. Bir fikir ya da bir teorinin teknik detaylarından çok gerçek hayatta nasıl bir etki oluşturacağının ve nasıl uygulanacağının anlatılmasını tercih ederler.

  b-) Teknik detayları isteyen ve gerçeklere dayalı yaklaşımları tercih eden bir kişiliktir. Bir konunun doğruluğunu kabul etmek için o konu ile ilgili bütün gerçekler ve veriler hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Konular hakkında yargıya varmak için mantık yolunda ilerler ve duygularının sonuçları etkilemesine izin vermez.

  c-) Ne durumda olursa olsun, zihinsel kontrolünü kaybetmek istemez. İnsan canlısı ve duygularını gizlemeyen bir karakterin yanısıra liderlik yetenekleri de oldukça gelişmiştir. Zihinsel olarak her zaman uyanık ve odaklanmaya yatkın olduklarından, ilgilendikleri konularda derslerine iyi çalışmış ve doğrulara hakimdirler.

  3-Bir bakış neler neler anlatır, bir bakış saatlerce ağlatır?

  a-) Üretken ve hayal gücü oldukça kuvvetli kişilerdir. Hayatın olumlu yönlerini görebilme yeteneğine sahiptirler. -Her işte hayır vardır- yaklaşımını benimsedikleri için zaman zaman başkaları için imkansız görünen başarılara imza atabilirler. Yine de işler planlandığı gibi yürümez ise, kolay yıkılmamayı öğrenmeleri gerekebilir.

  b-) Dünyaya pembe gözlüklerle bakmaktan hoşlanmayan ve her an bir problem çıkmasını bekleyen bir kişiliktir. Aslında bu bakış açısı problemleri en çabuk şekilde ortaya koyma konusunda avantaj sağlar. İnsanlar bu tip kişilere dertlerini anlatmaktan zevk duyarlar. Bunun nedeni de gözlerdeki açının içten bir şefkat göstermesidir.

  c-) Hayat hakkında oldukça dengeli bir bakış açısına sahip bu kişiler, genellikle pragmatik (uygulamacı) ve objektif bir yaklaşıma sahiptirler. Olaylar karşısında, kolay kolay cesaretleri kırılmaz ve inatla devam edebilirler. Üzerinde durdukları bir başka önemli konu da adalet ve eşitlik ilkelerinin uygulandığını görmektir.

  4-Göz kapaklarımız ne anlam ifade ediyor acaba?

  a-) İnsan ilişkilerinde güçlü bir samimiyet isteği duyan kişilerdir. Özel hayatındaki ilişkilerinde de, bu kişilere bağlanmaktan çekinmezler. Beraber oldukları kişilerden düşünceli olmalarını ve hayatın bütün yönlerini paylaşmalarını beklerler. Söz vermenin ne kadar önemli olduğunun fazlasıyla farkındadırlar.

  b-) Her ne kadar yakın olmaktan hoşlansalar da, ilişkilerde, bağımsız geçirilen zamanın öneminin farkındadırlar. Bir başka deyişle ne tamamen yalnız olmayı seven ne de bağlı olmaktan hoşlanan bir kişiliktir. Dengeli bir ilişkide hem beraberliğin hem de bağımsız zaman geçirmelerin olması gerektiğine inanırlar.

  c-) Kişisel alanı konusunda çok hassas olan bu kişiler, aynı zamanda çok iyi odaklanabilme yeteneğine de sahiptirler. Yakın çevrelerinin, kendisine, ihtiyacı olan bütün hareket serbestisini vermesini beklerler. Bir konuya odaklandığında, iletişim içerisinde olduğu kişiden gelecek birlikte zaman geçirme isteklerini hoş karşılamayacaktır.

  5-Burnumuzun yüzümüze göre oranı ne manalara geliyor?

  a-) Yaptığı işin, bulunduğu ortamda önemli bir katkısı olması gerektiğine inanır. Bu nedenle, yönetici, iş adamlığı gibi konumlarda verimli çalışabilmektedir. Destek pozisyonlarında çalışmak zorunda kalırsa, iş tatmini konusunda oldukça zorlanabilir. Bir işe yaraması gerektiğine inanır.

  b-) Çalıştıkları ortamların ve metotların kendi kontrolleri içerisinde olması konusunda hassastırlar. Yaptıkları işlerde öncelikleri belirleme ve işin hızını ayarlayabilme olanağı bulurlarsa daha verimli çalışabilirler.

  c-) Bazı çalışanlar için çok zor görünen detaylarla dolu bir görevde rahatlıkla başarılı olabilirler. Çok çalışmaktan hiç bir zaman korkmadıkları gibi, bir an evvel işe girişmeyi ve işi bitirmeyi bilirler.

  6-Kulaklarımıza inanamayız bazen. Duyuyorum, öyleyse varım.

  a-) Başkalarını dinlemeye hazır, iyi niyetli bir kişi olunduğuna dair bir sinyaldir. İnsanları dinlemek, özellikle şimdiki gibi koşuşturma ve vakitsizlik zamanlarında oldukça beğenilen bir davranış biçimidir.

  b-) Başkalarından duyduklarından çok, kendine odaklanmış ben merkeziyetçi bir kişiliktir. Görsel ağırlıklı bir yaklaşımla, bilgi edinirken duyduklarından çok gördüklerine önem verir.

  7-Mideye giden yol ağızdan geçer, peki ya kalbe giden yol?

  a-) Dışa dönük, girişken, konuşkan ve kendini ifade etmekte daha küçük ağızlı kişilere oranla rahat olan bir kişiliktir. Ağız büyüklüğü arttıkça dışadönüklük ve kendini ifade edebilme yeteneklerinin de arttığı gözlenmiştir.

  b-) İçedönük ve ihtiyatlı bir kişiliktir. Karşısındakini çok iyi tanımadan düşüncelerini ve hislerini kesinlikle ortaya çıkarmaz. Durgun su derin olur.

  8-Bizi farklı farklı yaratan Rabbimize şükürler olsun.

  a-) Doğal bir kendine güven duygusuna sahip kişilerdir. Zorluklardan çekinmez ve rahatsızlık duymazlar.

  b-) Bir problemle karşılaştığında geniş yüzlüler kadar rahat davranamayabilir. Kendilerine güvenmeyi zaman içinde öğrenirler ve güvenlerini arttıracak her başarı sonrasında büyük bir memnuniyet duyarlar. Başkalarını yönlendirmekten çok yalnız çalışmayı yeğleyebilirler.

  c-) Hem çabuk sinirlenmeye hem de çabuk hoşlanmaya hazır kişilerdir. İstediklerinin anında gerçekleşmesini beklerler. Hızlı ve esnek çalışan düşünce yapıları, daha yavaş ve durgun çalışan kişileri kabul etmekte zorlanırlar. Her şeye rağmen bir konuda karar vermeleri gerektiğinde acele ettirilmekten hoşlanmazlar.

  d-) Barışçı bir kişiliğe sahiptirler. Zaman zaman bu nedenle gerçek hislerini söylemekten de kaçınabilirler. Başkalarının fikirlerine saygı gösterir ve danışmaktan kaçınmazlar. Kendilerinin de fikirlerinin sorulmasını bekledikleri için aksi olduğunda kırılıp araya mesafe koyabilirler. Önemli bir özellikleri de, çok azimli olmalarıdır.

  e-) Bu tip yüzlerde herhangi belirgin bir özellik öne çıkmamıştır. Dikkatin kendisine yöneltilmesinden hoşlanmayan nazik kişilerdir. İşlerlerini sessiz, sakin ve başarıyla yaparlar. Başarılarının başkaları tarafından takdir edilmesinin şart olmadığını düşünürler. Yardımsever ve paylaşmaya hazır kişilerdir.

  Kişisel Başarı
  2003 yılında amatör olarak başlayan ancak şu anda Türkiye'nin en kaliteli kişisel gelişim, eğitim ve psikoloji sitesi olmayı başaran www.kisiselbasari.com 'u facebook , twitter, youtube gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz.

  Benzer içerik

  Öğrenmede ve Beyni Kullanmada Renklerin Önemi

  Öğrenmede renklerin bir etkisi var mıdır? Bu soruyu merak eden uzmanlar...

  Yorumlar

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Yeni Eklenenler

  Şampiyon Sözleri : Şampiyonların Başarı Sırları

  Spor tarihine geçen efsane sözlerin sahibi olan...

  Pahalı Olanı Tercih Etme Nedeni: Chivas Regal Etkisi

  Adından da anlaşılacağı gibi konu tamamıyla Chivas...

  Şampiyon Olmak İsteyenlerin Kitabı Çıktı: Şampiyon Sözleri

  Başarı bilirkişisi Mümin Sekman son kitabı "Şampiyon...

  İletişimde kalın!

  75,649BeğenenlerBeğen
  187,653TakipçilerTakip Et
  251TakipçilerTakip Et
  2,381TakipçilerTakip Et